Spitalul Județean Giurgiu – prioritate pentru Consiliul Județean, și în anul trecut (VI)

  1. OBIECTIVE

Pentru anul 2020, cât și pe termen mediu și lung, ne propunem:

-cresterea calităţii serviciilor medicale prin: creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor, creşterea satisfacţiei pacienţilor, creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor;

-creșterea gradului de performanță a spitalului, eficientizarea actului medical, creșterea permanentă a gradului de complexitate a actului medical ( ICM);

– dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale;

-imbunatatirea finanţării Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu;

-dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii spitalului ca furnizor de servicii medicale şi dotarea acestuia cu aparatura/echipamente medicale de înaltă performanţa;

– reamenajarea spațiilor dintre clădirile spitalului: spații verzi, căi de acces, alei pietonale, parcări, iluminatul electric exterior

-reabilitarea, modernizarea si dotarea corpurilor C1+C2 –Spital Nou prin CNI;

-reabilitarea capitala a sectiilor exterioare de psihiatrie Vad Lat;

-reabilitare, extindere, dotare si modernizare UPU;

-reabilitarea, extinderea, modernizarea ambulatoriului;

-monitorizarea  activitatii complexă a tuturor departamentelor spitalului ;

-monitorizarea și implementarea în permanență toate standardele, procedurile, protocoalele, criteriile de calitate ce trebuie îndeplinite de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în vederea ridicării nivelului profesional.

Comentarii