Spitalul Județean Giurgiu – prioritate pentru Consiliul Județean, și în anul trecut (V)

  1. Activitatea medicală; Indicatorii de performanţă

Activitatea medicală în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu se desfăşoare prin următoarele tipuri de servicii medicale in specialitatile:

-spitalizare continua;

-spitalizare de zi;

-activitate medicală ambulatorie;

-servicii medicale paraclinice;

-programe naţionale de sănătate;

-activitate medicală de urgenţă;

-planing familial;

-anatomie patologică;

-activitate de medicină legală.

De la an la an , numărul pacienţilor care beneficiază de servicii medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu este tot mai mare iar complexitatea cazurilor este, de asemenea, tot mai variată. Astfel, în anul 2019, s-au înregistrat următoarele date:

-spitalizare continua = 13580 cazuri

-spitalizare de zi =  14503cazuri

-consultatii în ambulatoriu = 39251 consultaţii

-prezentari UPU =56558  pacienţi

Durata medie de spitalizare la nivelul spitalului a fost de 7.44 zile. ICM-ul (Indicele de Case Mix) obţinut în anul 2019 a înregistrat o creştere fata de anul 2018 până la valoarea de 1.4399, iar indicele de operabilitate pentru cazurile externate din secţiile chirurgicale s-a menţinut în aceeaşi parametrii de 53%.

Analizând aceste date constatam că a existat un interes deosebit manifestat de şefii de secţie împreună cu întreg colectivul medical, în realizarea Contractului de servicii medicale contractat cu CAŞ Giurgiu, precum şi în realizarea unor indicatori comparabili cu media la nivel naţional.

În realizarea activităţii medicale s-a avut permanent în atenţie “satisfacţia pacientului” , evitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rezolvarea cazurilor medicale cât mai eficient.

Categoria de indicatori Cod secţie Denumire indicator Valoarea indicatorilor AN 2017
A Indicatori de management al resurselor umane 1 Număr mediu de bolnavi externaţi  pe un medic 289
A 2 Numărul mediu de consultaţii pe un medic  în ambulatoriu 804
A 3 Număr mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă / UPU 7026
A 4 Proporţia medicilor din totalul personalului 12.41%
A 5 Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 58.34%
A 6 Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 34.81%
B Indicatori de utilizare a serviciilor 1 Numărul de pacienţi externaţi – total spital şi pe fiecare secţie * 13580
1011 Boli Infecţioase 515
1051 Cardiologie 1566
1081 Diabet, Boli de nutriţie 264
1023 Hiv 111
1171 Medicină internă 2048
2051 Chirurgie generală 2216
1202 Neo Natologie 511
1231 Neurologie 1258
2191 Obstetrica Ginecologie 1340
2201 Oftalmologie 50
2211 Ortopedie 490
2221 ORL 173
1252 Pediatrie 1225
2301 Urologie 224
1311 Psihiatrie acuţi 1322
1333 Psihiatrie cronici 174
Nefrologie 82
Recuperare medicala neurologie 11
B 2 Durata medie de spitalizare total spital şi pe fiecare secţie * 7.44
1011 Boli Infecţioase 6.01
1051 Cardiologie 6.92
2051 Chirurgie generală 4.65
1081 Diabet, Boli de nutriţie 5.76
1023 Hiv 4.83
1171 Medicină internă 5.95
Nefrologie 5.04
1202 Neo Natologie 4.81
1231 Neurologie 10.37
2191 Obstetrica Ginecologie 2.83
2201 Oftalmologie 3.26
2211 Ortopedie 4.60
2221 ORL 3.91
1252 Pediatrie 4.06
2301 Urologie 2.87
1311 Psihiatrie acuţi 8.20
1333 Psihiatrie cronici 42.65
Recuperare medicala neurologie 10.18
B 3 Rata de utilizare a paturilor (zile) total spital şi pe fiecare secţie 223
1011 Boli Infecţioase 171
1051 Cardiologie 320
2051 Chirurgie generală 212
1081 Diabet, Boli de nutriţie 115
1023 Hiv 135
1171 Medicină internă 350
Nefrologie 327
1202 Neo Natologie 113
1231 Neurologie 305
2191 Obstetrica Ginecologie 137
2201 Oftalmologie 33
2211 Ortopedie 148
2221 ORL 107
1252 Pediatrie 138
2301 Urologie 166
1311 Psihiatre acuţi 257
1333 Psihiatrie cronici 354
Recuperare medicala neurologue 15
B 4 Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie * 1.4399
1011 Boli Infecţioase 1.0459
1051 Cardiologie 1.3575
2051 Chirurgie generală 1.6877
1081 Diabet, Boli de nutriţie 1.0555
1023 Hiv 5.3404
1171 Medicină internă 1.4190
Nefrologie 1.2775
1202 Neo Natologie 1.0050
1231 Neurologie 1.6769
2191 Obstetrica Ginecologie 1.1026
2201 Oftalmologie 0.6446
2211 Ortopedie 2.1123
2221 ORL 1.5386
1252 Pediatrie 1.0423
2301 Urologie 0.9415
1311 Psihiatre acuţi 1.5650
B 5 Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale (%)* 53%
2051 Chirurgie generală 48%
2191 Obstetrica Ginecologie 62%
2201 Oftalmologie 4%
2211 Ortopedie 90%
2221 ORL 31%
2301 Urologie 4%
B 6 Proporţia pacienţilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor internaţi pe spital şi pe fiecare secţie 20%
1011 Boli Infecţioase 15%
1051 Cardiologie 16%
2051 Chirurgie generală 17%
1081 Diabet, Boli de nutriţie 10%
1023 Hiv 1%
1171 Medicină internă 20%
Nefrologia 16%
1231 Neurologie 6%
2191 Obstetrica Ginecologie 6%
2201 Oftalmologie 74%
2211 Ortopedie 13%
2221 ORL 60%
1252 Pediatrie 4%
2301 Urologie 54%
1311 Psihiatre acuţi 66%
1333 Psihiatrie cronici 100%
Recuperare medicala neurologie 100%
B 7 Proporţia urgentelor din totalul pacienţilor internaţi (%) pe spital şi pe fiecare secţie 80%
1011 Boli Infecţioase 85%
1051 Cardiologie 84%
2051 Chirurgie generală 83%
1081 Diabet, Boli de nutriţie 90%
1023 Hiv 99%
1171 Medicină internă 80%
Nefrologia 84%
1202 Neo Natologie 100%
1231 Neurologie 94%
2191 Obstetrica Ginecologie 94%
2201 Oftalmologie 26%
2211 Ortopedie 87%
2221 ORL 40%
1252 Pediatrie 96%
2301 Urologie 46%
1311 Psihiatre acuţi 34%
1333 Psihiatrie cronici 0%
8 Procentul pacienţilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie 20%
1011 Boli Infecţioase 15%
1051 Cardiologie 16%
2051 Chirurgie generală 17%
1081 Diabet, Boli de nutriţie 10%
1023 Hiv 1%
1171 Medicină internă 20%
Nefrologie 16%
1202 Neo Natologie 0%
1231 Neurologie 6%
2191 Obstetrica Ginecologie 6%
2201 Oftalmologie 74%
2211 Ortopedie 13%
2221 ORL 60%
1252 Pediatrie 4%
2301 Urologie 54%
1311 Psihiatre acuţi 66%
1333 Psihiatrie cronici 100%
Recuperare medicala neurologie 100%
9 Număr de consultaţiilor acordate în ambulatoriu 39251
10 Proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizarea de zi din totalul serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital şi pe fiecare secţie 52%
1011 Boli Infecţioase 67%
1051 Cardiologie 9%
2051 Chirurgie generală 26%
1081 Diabet, Boli de nutriţie 84%
1023 Hiv 95%
1171 Medicină internă 27%
Nefrologia 31%
1231 Neurologie 16%
2191 Obstetrica Ginecologie 58%
2201 Oftalmologie 94%
2211 Ortopedie 74%
2221 ORL 44%
1252 Pediatrie 48%
Urologie 18%
1311 Psihiatrie acuţi 31%
D Indicatori de calitate 1 Rata mortalităţii intraspitalicesti pe spital şi pe fiecare secţie 3.58
1011 Boli Infecţioase 2.33
1051 Cardiologie 4.21
2051 Chirurgie generală 4.78
1081 Diabet, Boli de nutriţie 2.65
HIV 0.90
1171 Medicină internă 7.91
Nefrologie 9.76
1202 Neo Natologie 0.20
1231 Neurologie 9.22
Obstetrica Ginecologie 0.07
2211 Ortopedie 0.82
2301 Urologie 0.45
1311 Psihiatre acuţi 0.08
D 2 Rata infecţiilor nosocomiale – pe total spital şi pe fiecare secţie 0.86%
1011 Boli Infecţioase 10.10%
Cardiologie 0.32%
2051 Chirurgie generală 0.59%
Diabet, Boli de nutritie 0.76%
1171 Medicină internă 1.17%
Nefrologie 1.22%
Obstetrica Ginecologie 0.07%
1231 Neurologie 0.95%
1252 Pediatrie 0.57%
D 3 Rata pacienţilor reinternati (fără programare)intervalul de 30 de zile de la externare 7.73%
4 Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare* 80.77%
D 5 Procentul pacienţilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi (%)* 1.19%

 

 

Comentarii