Şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean

Vineri, 28 iunie, consilierii judeţeni sunt convocaţi în şedinţa ordinară a lunii, şedinţă ce are pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

1.Expunerea de motive nr.7975 din 14 iunie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7976 din 14 iunie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2019 şi Anexei nr.5.1 – Lista poziţiei globale „Alte  cheltuieli  de  investiţii” defalcată pe capitole Buget 2019 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34 din 4 aprilie  2019

 

2.Expunerea de motive nr.7906 din 12 iunie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7907 din 12 iunie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul judeţean DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601”, în faza Proiect tehnic și Detalii de execuție

3.Expunerea de motive nr.7894 din 12 iunie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7895 din 12 iunie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor  U.G.  114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum si a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”

 

4.Expunerea de motive nr.7896 din 12 iunie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7897 din 12 iunie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor  U.G.  114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”

 

5.Expunerea de motive nr.7898 din 12 iunie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7899 din 12 iunie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor  U.G.  114/2018, a principalilor indicatori tehnico – economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale – Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km”

 

6.Expunerea de motive nr.8204 din 20 iunie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.8205 din 20 iunie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu și Comuna Colibași în vederea realizării obiectivului de investiții “Modernizarea DJ 412 Colibași – Cîmpurelu și DC 67 Colibași, reprezentând asigurarea scurgerii apelor pluviale, covor asfaltic și amenajare peisagistică, comuna Colibași, județul Giurgiu”

7. Expunerea de motive nr.7865 din 12 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei  publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.7866 din 12 iunie 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței civile definitive nr.122/CAF din 6 martie 2018

 

8.Expunerea de motive nr.7716 din 10 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei  publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.7717 din 10 iunie 2019 al Compartimentului  resurse  umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

 

9.Expunerea de motive nr.7772 din 11 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură,  protecție  socială, referatul nr.7773 din 11 iunie 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “I.A. Bassarabescu” Giurgiu

 

10.Expunerea de motive nr.8055 din 18 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură,  protecție  socială, referatul nr.8056 din 18 iunie 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu

 

11.Expunerea de motive nr.8061 din 18 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură,  protecție  socială, referatul nr.8062 din 18 iunie 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării temporare a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu de către domnul Sima Dan Valentin

 

12.Expunerea de motive nr.8063 din 18 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.8064 din 18 iunie 2019 al Compartimentului  resurse  umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării temporare a funcției publice de conducere de director general al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu de către domnul Ion Violini

 

13.Expunerea de motive nr.7996 din 14 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,  urbanism  şi  investiţii, referatul nr.7997 din 14 iunie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă  gratuită  a  unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 479,33 mp, la etajele I și II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației cu activitate  în domeniul sănătății mintale “ESTUAR”

 

14.Expunerea de motive nr.7714 din 10 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.7715 din 10 iunie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2019

 

15.Expunerea de motive nr.7745 din 10 iunie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.7746 din 10 iunie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.101 din 7 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2016, prin actualizare de date specifice.

 

Comentarii