Ședință de îndată la Consiliul Județean. Tema: soluții pentru plata salariilor la DGASPC

Consilierii județeni au fost convocați marți într-o ședință de îndată, ce are pe ordinea de zi un singur punct: o nouă rectificare bugetară, beneficiari fiind DGASPC și Spitalul Județean.

În raportul de specialitate ce însoțește proiectul de hotărâre, angajații Direcției Economice a CJ precizează:

”Având în vedere necesitatea pläții salariilor restante ale salariaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, respectiv salarii aferente lunii august, se suplimenteazä bugetul de venituri și cheltuieli al Dirccției Generale de Asistențä şi Protecția Copilului Giurgiu cu suma de 3.092 mii lei (capitolul 68.02 — Asigurări și asistență socială), după cum urmeazä:

 

– Mii lei –

  • 02.04 Asistență acordată persoanelor in vârstă +    450
  • 02.05 Asistențä socialä in caz de boli și invaliditãți + 1.282
  • 02.06 Asistență socială pentru familie și copii + 1.360

 

De asemenea, se suplimenteazä bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 430 mii lei, din venituri din contracte încheiate cu D.S.P. din sume alocate de la bugetul de stat prin Programul Național de supraveghere și control aI bolilor transmisibile, prioritare pentru asigurarea testării RT – PCR.

Modificärile efectuate asupra bugetului de venituri și cheltuieli a1 județului Giurgiu pe anul 2020 sunt prezentate în anexele nr.1 și 2.

Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificärile și completärile ulterioare am întocmit proiectul de hotärâre pe care îl înaintăm spre dezbatere şi aprobare in şedința Consiliului Județean.”

Proiectul de hotărâre integral poate fi consultat aici: http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/Stiri.nsf/All/312FC08C9B4F28FBC22585E40024451F/$FILE/Punctul%20nr.2.PDF

Comentarii