Reabilitarea drumurilor județene rămâne în atenția consilierilor

Printre deciziile luate de aleșii județeni în ședința ordinară a lunii februarie se numără și cea privind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale—Palanca, km 46+765 — km 50+000,s 3,235 km“:

”Art.1. – Se aprobă revizuirea documentatiei tehnico-economice la faza PT (deviz general) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale—Palanca, km 46+765 — km 50+000,s 3,235 km“. valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 11.681.705,55 lei, din care C+M: 10.940.114,50 lei.

 

Art.2. – Direcția achiziții publice și investiții în infrastructura locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

Comentarii