Proiect european în cadrul C.J. Giurgiu: Management eficient anti-COVID

Data publicării articolului: 27.08.2020

Consiliul Judeţean Giurgiu în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu implementează proiectul “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249.

Proiectul a fost aprobat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 – Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul de Investiţii 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Apel: POIM/819/9/1/”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către D.G.A.S.P.C. Giurgiu, prin achiziţionarea de echipamente/aparatura, materiale şi echipamente individuale de protecţie, pentru angajaţii D.G.A.S.P.C. Giurgiu și pentru beneficiarii de servicii sociale din judeţul Giurgiu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea capacității de răspuns în timp util şi eficient la provocările privind furnizarea de servicii sociale în condiţii optime şi de calitate, în contextul pandemiei COVID-19;
  2. Asigurarea de mijloace adecvate de prevenire şi protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin dotarea corespunzătoare a D.G.A.S.P.C. Giurgiu;
  3. Cresterea siguranței privind sănătatea angajaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu și a beneficiarilor de servicii sociale din județul Giurgiu, în special a celor cu risc major.

Activităţile proiectului vizează achiziţionarea de echipamente şi aparatură destinate protejării împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi limitarea răspândirii acestuia, materiale sanitare, dezinfectanţi, precum şi echipamente individuale de protecţie.

Prin implementarea sa, proiectul va conduce la creşterea capacităţii D.G.A.S.P.C. Giurgiu de a furniza servicii de asistenţă socială în condiţii optime şi de calitate, la îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă faţă de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 a angajaţilor şi a beneficiarilor, dar si a familiilor acestora, precum si la asigurarea continuităţii derulării în condiţii optime a proceselor de lucru la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Bugetul total al proiectului este de 4.334.566,70 lei, din care:

Buget Consiliul Judeţean Giurgiu: 4.034.369,64 lei

Buget D.G.A.S.P.C. Giurgiu: 300.197,06 lei

Rata de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională: 100%

Proiectul va fi implementat în perioada: 22.07.2020 – 30.04.2021

Date de contact:

Keti Popa – Asistent promovare și publicitate

Telefon: 0372 462 625, Fax: 0372 462 651, e-mail: [email protected]

Beneficiar Județul Giurgiu în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Data publicării articolului: 27.08.2020

Comentarii