Noi schimbări în structura Consiliului Județean

Printre hotărârile adoptate de consilierii județeni în ședința ordinară a lunii februarie s-a numărat și cea privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier județean a domnului Vasile Mustățea și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta.

Potrivit referatului ce a însoțit proiectul de hotărâre, ”domnul Vasile Mustățea, consilier județean, membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, a înaintat Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu demisia sa din calitatea de consilier județean, demisie înregistrată sub nr.17642 din 30 decembrie 2019.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legeanr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali care reglementa cazurile de încetare de drept a mandatului de consilier județean, precum și procedura de constatare a încetării a fost abrogată.

Prin urmare, situației de față ii sunt aplicabile prevederile art.204 din Codul administrativ, care dispun că:

”Art.204 (2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

  1. a) demisie;”

În această situație constatarea încetării de drept a mandatului, precum și vacantarea locului de consilier județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a situației intervenite, la propunerea preşedintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales local.”

Consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre, astfel că mandatul lui Vasile Mustățea a încetat, iar locul de consilier județean ocupat de acesta a devenit vacant.

 

Comentarii