Informare Implementare SDL GAL Inima Giurgiului

În data de 16 octombrie 2020 la sediul GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei a avut loc o întâlnire de informare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

GAL Inima Giurgiului funcționează în componența actuală (orașul Videle, comuna Mereni – județul Teleorman, comunele Ghimpați, Bulbucata, Iepurești, Letca Nouă, Mârșa, Roata de Jos, Găiseni și Vânătorii Mici – județul Giurgiu) din anul 2016, sediul asociației fiind în comuna Ghimpați, județul Giurgiu – Șos. București – Alexandria nr. 162.

În anul 2016 a fost aprobată Strategia de Dezvoltare Locală, prin care cele 10 comunități beneficiază de finanțări nerambursabile în domeniul dezvoltării rurale (dezvoltarea infrastructurii, dotarea serviciilor publice, investiții în activități agricole și non agricole) în valoare totală de 1 980 581 euro.

În perioada 2017 – 2020 experții GAL au organizat activități de promovare și animare a teritoriului, la care au participat peste 2 000 de persoane, fiind organizate evenimente de promovarea a producătorilor locali, a potențialului turistic sau identificarea oportunităților de dezvoltare a zonei.

Pentru atingerea obiectivelor SDL au fost lansate 16 apeluri de selecție aferente celor 7 măsuri finanțate, în cadrul cărora au fost depuse 50 de proiecte din care au fost selectate și propuse pentru finanțare  30 de proiecte.

La această data sunt semnate 21 de contracte de finanțare în valoare totală de 1 523 183 de euro, de asemenea sunt selectate și propuse pentru finanțare 5 proiecte, în valoare de aprox. 165 mii euro, ceea ce înseamnă aprox. 90% din valoarea strategiei.

Pentru contractele semnate au fost efectuate plăți în cuantum de 718 242 euro, reprezentând mai mult de 35 % din valoarea totală.

Pentru mai multe informații vă așteptăm la sediul GAL din comuna Ghimpați, județul Giurgiu, sau accesați www.galinimagiurgiului.ro.

 

Comentarii