Grădinițe, creșe și after-school-uri la Giurgiu cu bani europeni

În Giurgiu ar putea fi construite gradinite, crese si after-school-uri cu bani europeni. Iata mai jos anuntul public făcut de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” prin care asociația invită beneficiarii eligibili să depună proiecte pentru a primi finanțare.

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

M 3.4/6B „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITĂȚILOR DIN CADRUL GAL”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 2 / 2019

M3.4/6B: 26.08.2019.2019 – 06.09.2019

  1. Măsura lansată, cu tipurile de benefiiari eligibili

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” anunță lansarea, în data de 26.08.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M 3.4/6B – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITĂȚILOR DIN CADRUL GAL.

Beneficiari eligibili: Unitățile administrative teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură de tip after-school); ONG-uri definite conform legislației în vigoare; Unități de cult conform legislației în vigoare; Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B, din teritoriul GAL “INIMA GIURGIULUI – ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”.

Teritoriul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune și orașe): comuna Bulbucata, comuna Găiseni, comuna Ghimpați, comuna Iepurești, comuna Letca Nouă, comuna Mârșa, comuna Roata de Jos, comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu și comuna Mereni, orașul Videle din județul Teleorman.

  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 3.4/6B : 227.894,60  Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 3.4/6B: 120.000,00  Euro.

Suma totală alocată măsurii M 3.4/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 1.149.467,15 Euro.

  1. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect :

120.000,00 Euro.

  1. Data limită de depunere a proiectelor:  06.09.2019, ora 12.00 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte : sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală  ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 12:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.4/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  http://www.galinimagiurgiului.ro/

  1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare :

Se pot obține informații suplimentare la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”, Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, telefon 0742371889, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.4/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”

Președinte,
GEORGESCU MIHAI-CĂTĂLIN

Ce spui, construiești o grădiniță pentru mine?

Comentarii