GAL Inima Giurgiului apel de selecție a proiectelor pentru Măsura 3.2/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

Măsura 3.2/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019
Perioada apelului de selecție : 12.12.2019 – 30.04.2020

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI–ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI anunță lansarea, în data de 12.12.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru Măsura 3.2/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Beneficiari eligibili:

  • Unitățile administrative teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese;
  • Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale
  • Furnizorii de servicii sociale;

Teritoriul GAL “INIMA GIURGIULUI–ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune și orașe): comuna Bulbucata, comuna Găiseni, comuna Ghimpați, comuna Iepurești, comuna Letca Nouă, comuna Mârșa, comuna Roata de Jos, comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu și comuna Mereni, orașul Videle din județul Teleorman.

Fondurile disponibile pentru Măsura 3.2/6B: 53.996,97 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 3.2/6B: 53.996,97 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect : 53.996,97 Euro.

Suma totală alocată Măsura 3.2/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 53.996,97 Euro

Data limită de depunere a proiectelor:  30.04.2020, ora 12.00 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 12:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.2/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  http://www.galinimagiurgiului.ro/

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, Telefon: 0742371889, e-mail: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.2/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI

Președinte,
GEORGESCU MIHAI-CĂTĂLIN

Comentarii