Final de proiect la Consiliul Județean

Consiliul Județean Giurgiu anunţă că a ajuns la final proiectul Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407.

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP1/2017 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU a implementat activitățile proiectului în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice din București. Totodată, în vederea obținerii unui grad ridicat de performanță și valori adăugate a activităților propuse, U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU a beneficiat de sprijinul tehnico-logistic din partea unei instituții relevante pentru obiectivul proiectului și domeniul de aplicabilitate, respectiv Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu.

Proiectul a răspuns problemei prevenirii corupţiei şi a mediului de integritate de la nivel judeţean prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistenţa metodologică a 9 unităţi administrativ teritoriale de la nivel de comună din judeţ, formarea personalului de la nivelul celorlaltor primării (inclusiv aleşi locali), elaborarea unei hărţi pilot a integrităţii.

Scopul proiectului: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici peomovate de Strategia Națională Anticorupție 20169-2020.

Obiective specifice:

1. Prevenirea și combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului;

2. Prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul a 10 unităţi administrativ-teritoriale pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție;

3.Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Valoarea totală a Proiectului: 396.428,76 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.500,21

Durata proiectului: 20 luni, respectiv: 17 iulie 2018 – 16 martie 2020. – anunță reprezentanții instituției.

Comentarii