După modelul Spitalului, și DGASPC face apel la generozitatea giurgiuvenilor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu face un apel către cei care doresc să sprijine instituția in vederea achiziționării de materiale sanitare de unică folosință (măşti de protecție, mănuși), materiale de curățenie, produse de igienă, pentru a putea asigura protecția personalului şi beneficiarilor din centrele rezidențiate pentru copii, adulți cu dizabilități și vârstnici.

În cadrul structurilor de tip rezidențial pentru copii, centrelor pentru persoane adulte cu dizabilități și căminelor pentru persoane vârstnice sunt asigurate servicii sociale pentru aproximativ 500 de persoane. Pentru a asigura serviciile necesare pentru cei aproximativ 500 de beneficiari, 593 salariați ai D.G.A.S.P.C. Giurgiu își desfăşoară activitatea in ture, în 35 structuri rezidențiale cu capacități cuprinse între 4 și 60 de locuri, pentru protecția tuturor fiind necesare cantități semnificative de mănuşi, măști de protecție, materiale de curățenie și produse de igienă.

Cei care doresc să contribuie cu sume de bani, donații de materiale sanitare şi produse de igíenizare in sprijinul centrelor rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asìstență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, se pot adresa la secretariatul instituției, telefon 0246214011 .

Director,

Cătălin Lupu

Comentarii