DJ 505, tema unei hotărâri a Consiliului Județean

Un alt proiect de hotărâre adoptat de consilierii județeni în 14 februarie este cel privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.141 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind completarea inventarului bunurilor care apart,in domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul județean DJ 505 și obiectivele aferente acestuia (poduri-podețe)

”Art.1. – Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea rir.141 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu, privind completarea inventarului bunurilor care apart,in domeniului public a1 Județului Giurgiu pentru drumul județean DJ 505 și obiectivele aferente acestuia (poduri-podețe), conform Anexei actualizată care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.141 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu rămân neschîmbate.

 

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

ANEXĂ ACTUALIZATĂ

la HCJ nr.              din

 

DJ 505 — Detaliere lungimi, suprafete si suprafete constructii actiializate pe fiecare UAT

 

 

UAT

 

TRONSON

 

Lungime

tronson (km)

 

Suprafata

DI/UAT (MP)

 

Constructie

 

Suprafata constructie (Mp)

GAUJANI DJ 505 km 0+000 (km 0+0l0)=>

Km 8+591

8.591 119863 Podeț la km 3+997 77
VEDEA DJ 505 km 8+591=> Km 13+552 4.961 69390 Podeț tubular la km

12+885

10
 

 

 

GOGOSARI

DI 505 km 13+552=> Km 17+044 3.492 48591
Lacul Gogoșari km 17+044=> km

17+168

0.î24
DJ 505 km 17+l68=> Km 17+932

(km 17+941)

0.773
DI 505 ( km 17+941) km

17+950=> km 20+657

2.716 37840
 

PUTINEIU

DJ 505 km 20+657=> Km 22+837

(km 22+847)

2.19 2974 l Podeț tubular la km

20+972

10
DI 505( km 22+847) km22+858=>

Km 24+151

1.304 19619
DI 505 Km 24+151 => Km 29+883 5.732 80618 POD KM 27+726 143
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOARELE

DJ 505 km 29+883—> Km 32+816

(km 32+822)

 

2.939

 

38033

Podeț tubular la km

30+158

19
Podeț tubular la km

31+415

14
DJ 505 km ( 32+822) km 32+828—>

Km 32+850 ( km 32+858)

 

0.036

 

271

 

 

 

 

DI 505( km 32+858)km 32+867=>

Km 39+000 ( km 39+013)

 

 

 

 

 

6.155

 

 

 

 

 

92709

Podet tubular la km

34+300

17
Podet tubular la km

34+302

17
Podet tubular la km

37+216

10
Podet tubular la km

37+641

10
Podet tubular la km

37+918

10
Podet tubular la km

37+931

10
 

 

D.I 505 (kin 39+013) km 39+023=>

km 48+672

 

 

 

9.659

 

 

 

151608

Podet tubular la km

43+829

10
Podet tubular la km

44+630

14
Podet tubular la km

45+412

10
Podet tubular la km

45+964

10
SCHITU DJ 505 km 48+672—> Krn 48+983

(km 49+003)

0.331 4349
TOTAL 49.0113 703467 391

Comentarii