Din nou, şedinţă extraordinară la Consiliul Judeţean. 19 puncte pe ordinea de zi

Pagina oficială a instituţiei informează:

„Consilierii județeni giurgiuveni vor participa miercuri, 11 octombrie, la o ședință extraordinară.

Pe ordinea de zi sunt 19 puncte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie, pe trimestrul III, 2017
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Asociației “22 Decembrie” Giurgiu
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu (birou) cu suprafaţa utilă de 12,44 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Filialei Giurgiu a Sindicatului Cadrelor militare disponibilizate, în rezervă şi în retragere
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii nr.33 din data de 09 februarie 2017 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind darea în administrarea Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unor spații în suprafață utilă de 115 mp, la etajul III al imobilului situat în municipiul Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spații în suprafaţă utilă de 484,89 mp. la subsol, parter și etajele I și III ale imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Serviciului de Ambulanță Giurgiu
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, pe o perioadă de 5 ani a unui spațiului în suprafață de 125,64 mp din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, situat în Șos.Alexandriei, nr.7-9 , aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse municipality and Giurgiu county to TEN-T transport network” (Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T) și a cheltuielilor legate de proiect
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “COORDINATION, ACCESS AND JOINT FORCES FOR A SAFER AREA”, acronim: CAF- (Coordonare, acces şi forţe comune pentru o regiune mai sigură), cod proiect: e-MS RO-BG – 441 şi a cheltuielilor legate de proiect
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în vederea organizării Forumului Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “PARTNERSHIPS FOR OVERCOMING THE DISASTERS FOR A SAFE REGION (Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură)”, acronim: POD şi a cheltuielilor legate de proiect
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
13. Proiect de hotărâre privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Avram Teodora, director al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
14. Proiect de hotărâre aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcţii ale Teatrului „Tudor Vianu” Consiliul Judetean Giurgiu
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu și Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Consiliul Judetean Giurgiu
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale –Malu Spart –DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”REABILITARE DJ 401A, BOLINTIN VALE – PALANCA , KM 46+765 – 50+000; 3,235 KM” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km”, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar

Proiectele pot fi studiate AICI: http://www.cjgiurgiu.ro/por…/giurgiu/…/portal.nsf/AllByUNID…”

Comentarii