Cum au fost repartizați banii din fondul la dispoziția CJ?

O altă hotărâre imăprtantă adoptată de consilierii județeni în ședința ordinară a lunii februarie vizează repartizarea  fondului la dispoziția Consiliului Județean:

 

Art.1. — Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor art.6 alin.(6) din Legea nr.5/2020 cu privire la bugetul de stat și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art..3.3 alin.(3) 1it.b) din Legea nr. 273/20006, estimări 2021-2023 conform anexelor nr.1 4, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2. — Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu și unităților administrativ- teritoriale din județul Giurgiu.

 

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, art. 6, alin. 6, pe anul 2020

mii lei

Nr. Crt.  

Unitate administrativ teritorială

Program

2020

1 Giurgiu 4 000,00
2 Mihăilești 700,00
3 Bolintin Vale 1.000,00
4 Ad. Copăceni 400,00
5 Băneasa 450,00
6 Bolintin Deal 250,00
7 Bucșani 300,00
8 Bulbucata 350,00
9 Buturugeni 470,00
10 Călugăreni 400,00
11 Clejani 400,00
12 Colibași 600,00
13 Comana 700,00
14 Crevedia Mare 300,00
15 Daia 400,00
16 Fl. Stoenești 300,00
17 Frătești 300,00
18 Găiseni 450,00
19 Găujani 350,00
20 Ghimpați 800,00
21 Gogoșari 300,00
22 Gostinari 450,00
23 Gostinu 450,00
24 Grădinari 300,00
25 Greaca 450,00
26 Hotarele 440,00
27 lepurești 440,00
28 Izvoarele 500,00
29 Joița 350,00
30 Letca Nouă 500,00
31 Mihai Bravu 440,00
32 Mârșa 400,00
33 Ogrezeni 350,00

 

34 Oinacu 450,00
35 Prundu 600,00
36 Putineiu 510,00
37 Răsuceni 450,00
35 Roata de .los 450,00
39 Schitu 450,00
40 Singureni 650,00
41 Slobozia 400,00
42 Stănești 450,00
43 Stoenești 500,00
44 Toporu 450,00
45 Ulmi 400,00
46 Valea Dragului 400,00
47 Vărăști 500,00
48 Vedea 350,00
49 Vânătorii Mici 350,00
50 Malu 400,00
51 Cosoba 300,00
52 Herăști 300,00
53 Isvoarele 350,00
54 Săbăreni 316,00
TOTAL GENERAL 27.316,00

 

 

 

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, estimări – 2021

mii lei

Nr

Crt.

 

 

Unitate administrativ teritorială

 

 

Estimări

2021

din care:
Sume defalcate din ‘I’VA –

Estimări

Cote

defalcate din impozitul pe venit Estimări

1 Giurgiu 2.366,00 1.764,00 602,00
2 Mihăilești 413,00 308,00 105,00
3 Bolintin Vale 590,00 440,00 150,00
4 Ad. Copăceni 236,00 176,00 60,00
5 Băneasa 265,00 198,00 67,00
6 Bolintin Deal 147,00 110,00 37,00
7 Bucșani 177,00 132,00 45,00
8 Bulbucata 206,00 154,00 52,00
9 Buturugeni 277,00 207,00 70,00
10 Călugăreni 236,00 176,00 60,00
11 Clejani 236,00 176,00 60,00
12 Colibași 354,00 264,00 90,00
13 Comana 413,00 308,00 105,00
14 Crevedia Mare 177,00 132,00 45,00
15 Daia 236,00 176,00 60,00
16 Fl. Stoenești 177,00 132,00 45,00
17 Frătești 177,00 132,00 45,00
18 Găiseni 265,00 198,00 67,00
19 Găujani 206,00 154,00 52,00
20 Ghimpați 472,00 352,00 120,00
21 Gogoșari 177,00 132,00 45,00
22 Gostinari 265,00 198,00 67,00
23 Gostinu 265,00 198,00 67,00
24 Grădinari 177,00 132,00 45,00
25 Greaca 265,00 198,00 67,00
26 Hotarele 260,00 194,00 66,00
27 lepurești 260,00 194,00 66,00
28 Izvoarele 295,00 220,00 75,00
29 Joița 206,00 154,00 52,00
30 Letca Nouă 295,00 220,00 75,00
31 Mihai Bravu 260,00 194,00 66,00
32 Mârșa 236,00 176,00 60,00
33 Ogrezeni 206,00 154,00 52,00
34 Oinacu 265,00 198,00 67,00
35 Prundu 354,00 264,00 90,00
36 Putineiu 301,00 225,00 76,00
37 Răsuceni 265,00 198,00 67,00
38 Roata de Jos 265,00 198,00 67,00
39 Schitu 265,00 198,00 67,00
40 Singureni 383,00 286,00 97,00
41 Slobozia 236,00 176,00 60,00
42 Stănești 265,00 198,00 67,00
43 Stoenești 295,00 220,00 75,00
44 Toporu 265,00 198,00 67,00
45 Ulmi 236,00 176,00 60,00
46 Valea Dragului 236,00 176,00 60,00
47 Vărăști 295,00 220,00 75,00
48 Vedea 206,00 154,00 52,00
49 Vânătorii Mici 206,00 154,00 52,00
50 Malu 236,00 176,00 60,00
51 Cosoba 177,00 132,00 45,00
52 Herăști 177,00 132,00 45,00
53 Isvoarele 206,00 154,00 52,00
54 Săbăreni 186,00 139,00 47,00
TOTAL GENERAL 16.113,00 12.025,00 4.088,00

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, estimări – 2022

mii lei

Nr. Crt.  

 

Unitate administrativ teritorială

 

 

Estimări 2022

din care:
Sume defalcate din TVA –

Estimări

Cote

defalcate din impozitul pe venit – Estimări

1 Giurgiu 1.631,00 1.007,00 624,00
2 Mihăilești 286,00 177,00 109,00
3 Bolintin Vale 408,00 253,00 155,00
4 Ad. Copăceni 163,00 101,00 62,00
5 Băneasa 184,00 114,00 70,00
6 Bolintin Deal 102,00 63,00 39,00
7 Bucșani 122,00 76,00 46,00
8 Bulbucata 143,00 89,00 54,00
9 Buturugeni 192,00 119,00 73,00
10 Călugăreni 163,00 101,00 62,00
11 Clejani 163,00 101,00 62,00
12 Colibași 245,00 152,00 93,00
13 Comana 286,00 177,00 109,00
14 Crevedia Mare 122,00 76,00 46,00
15 Daia 163,00 101,00 62,00
16 F1. Stoenești 122,00 76,00 46,00
17 Fiatcști 122,00 7b,00 46,00
18 Găiseni 184,00 114,00 70,00
19 Găujani 143,00 89,00 54,00
20 Ghimpați 326,00 202,00 124,00
21 Gogoșari 122,00 76,00 46,00
22 Gostinari 184,00 114,00 70,00
23 Gostinu 184,00 114,00 70,00
24 Grădinari 122,00 76,00 46,00
25 Greaca 184,00 114,00 70,00
26 Hotarele 180,00 112,00 68,00
27 lepurești 180,00 112,00 68,00
28 Izvoarele 204,00 127,00 77,00
29 Joița 143,00 89,00 54,00
30 Letca Nouă 204,00 127,00 77,00
31 Mihai Bravu 180,00 112,00 68,00
32 Mârșa 163,00 101,00 62,00
33 Ogrezeni 143,00 89,00 54,00
34 Oinacu 184,00 114,00 70,00
35 Prundu 245,00 152,00 93,00
36 Putineiu 208,00 129,00 79,00
37 Răsuceni 184,00 114,00 70,00
38 Roata de Jos 184,00 114,00 70,00
39 Schitu 184,00 114,00 70,00
40 Singureni 265,00 164,00 101,00
41 Slobozia 163,00 101,00 62,00
42 Stănești 184,00 114,00 70,00
43 Stoenești 204,00 127,00 77,00
44 Toporu 184,00 114,00 70,00
45 Ulmi 163,00 101,00 62,00
46 Valea Dragului 163,00 101,00 62,00
47 Vărăști 204,00 127,00 77,00
48 Vedea 143,00 89,00 54,00
49 Vânătorii Mici 143,00 89,00 54,00
50 Malu 163,00 101,00 62,00
51 Cosoba 122,00 76,00 46,00
52 Herăști 122,00 76,00 46,00
53 Isvoarele 143,00 89,00 54,00
54 Săbăreni 129,00 80,00 49,00
TOTAL GENERAL 11.147,00 6.913,00 4.234,00

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, estimări 2023

mii lei

Nr.

cn.

 

 

Unitate administrativ teritorială

 

 

Estimări

2023

din care:
Sume defalcate din TVA –

Estimări

Cote

defalcate din impozitul pe venit – Estimări

1 Giurgiu 1.618,00 969,00 649,00
2 Mihăilești 284,00 172,00 112,00
3 Bolintin Vale 406,00 246,00 160,00
4 Ad. Copăceni 162,00 98,00 64,00
5 Băneasa 183,00 111,00 72,00
6 Bolintin Deal 101,00 61,00 40,00
7 Bucșani 122,00 74,00 48,00
8 Bulbucata 142,00 86,00 56,00
9 Buturugeni 191,00 115,00 76,00
10 Călugăreni 162,00 98,00 64,00
11 Clejani 162,00 98,00 64,00
12 Colibași 243,00 147,00 96,00
13 Comana 284,00 172,00 112,00
14 Crevedia Mare 122,00 74,00 48,00
15 Daia 162,00 98,00 64,00
16 F1. Stoenești 122,00 74,00 48,00
17 Frătești l22,0ti ’/4,00 45,00
18 Găiseni 183,00 111,00 72,00
19 Găujani 142,00 86,00 56,00
20 Ghimpați 324,00 196,00 128,00
21 Gogoșari 122,00 74,00 48,00
22 Gostinari 183,00 111,00 72,00
23 Gostinu 183,00 111,00 72,00
24 Grădinari 122,00 74,00 48,00
25 Greaca 183,00 111,00 72,00
26 Hotarele 178,00 108,00 70,00
27 lepurești 178,00 108,00 70,00
28 Izvoarele 203,00 123,00 80,00
29 Joița 142,00 86,00 56,00
30 Letca Nouă 203,00 123,00 80,00
31 Mihai Bravu 178,00 108,00 70,00
32 Mârșa 162,00 98,00 64,00
33 Ogrezeni 142,00 86,00 56,00
34 Oinacu 153,00 111,00 72,00
35 Prundu 243,00 147,00 96,00
36 Putineiu 207,00 125,00 82,00
37 Răsuceni 183,00 111,00 72,00
38 Roata de Jos 183,00 111,00 72,00
39 Schitu 183,00 111,00 72,00
40 Singureni 264,00 160,00 104,00
41 Slobozia 162,00 98,00 64,00
42 Stănești 183,00 111,00 72,00
43 Stoenești 203,00 123,00 80,00
44 Toporu 183,00 111,00 72,00
45 Ulmi 162,00 98,00

98,00

64,00

64,00

46 Valea Dragului 162,00
47 Vărăști 203,00 123,00 80,00
48 Vedea 142,00 86,00 56,00
49 Vânătorii Mici 142,00 86,00 56,00
50 Malu 162,00 98,00 64,00
51 Cosoba 122,00 74,00 48,00
52 Herăști 122,00 74,00 48,00
53 Isvoarele 142,00 86,00 56,00
54 Săbăreni 128,00 77,00 51,00
TOTAL GENERAL 11.080,00 6.700,00 4.380,00

 

 

Comentarii