Consiliul Județean – sume importante alocate Spitalului Județean

Unul din cele mai importante proiecte de hotărâre dezbătute și aprobate de consilierii județeni în ultima ședință a vizat alocarea sumei de 100.000 de lei Spitalului Județean Giurgiu.

Raportul de specialitate ce a însoțit proiectul dehotărâre menționat este următorul:

”Având în vedere starea de urgență pentru sănătate publică cu impact internațional din cauza coronavirusului, precum și răspândirea acestuia extrem de rapid în limitele teritoriale ale județului Giurgiu, propunem alocarea sumei de 100.000 lei pentru orice tip de cheltuială în sensul contribuirii la acțiuni de stopare a acestuia respectiv medicamente, materiale sanitare, hrană, aarattură și obiecte de protecție, de igienizare a spațiilor, etc.

Suma se va suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean, cap. 80.02. „Acțiuni generale economice, comerciale și de munca”, subcap. 01.30. „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, art. 20.30.30. .,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, în funcție de veniturile încasate la bugetul județului.

Tinând cont de cele prezentare în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare am întocmit proiectul de hotărâre pe care îl înaintăm spre dezbatere și aprobare in ședința Consiliului Județean.”

Comentarii