Consiliul Județean, reprezentat de vicepreședintele Lucian Corozel la cea mai recentă ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Regională

Vicepresedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Lucian Corozel, a participat marți la ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR).

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.


CpDR Sud-Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea Sud Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.


În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului pentru Dezvoltare Regională din 10.12.2018, mandatul de preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională a fost preluat pentru anul 2019, de către domnul Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomita, iar mandatul de vicepreşedinte a revenit domnului Ionel Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman. 


Reuniunea membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Victor Moraru, în calitate de preşedinte CpDR Sud Muntenia, a avut pe ordinea de zi dezbaterea și aprobarea următoarelor proiecte:
– Rectificarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru anul 2019;
– Aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2018, prezentat de domnul Liviu Gabriel Muşat – directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
– Stabilirea unor normative de cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia cu privire la deplasarea în ţară sau străinătate.
Proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.


De asemenea, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională au analizat situaţia depunerilor de proiecte în raport cu alocarea regională pe axe prioritare/priorităţi de investiţii şi posibilitatea de realocări financiare între acestea – POR 2014-2020, necesitatea înfiinţării unei reprezentanţe a Regiunii Sud Muntenia la Bruxelles, s-au purtat discutii cu privire la modificarea comisiei de cenzori si stabilirea locaţiei privind organizarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional, care se va desfăşura în regiunea Sud Muntenia.


Totodată au fost făcute informări cu privire la stadiul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 în regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia şi proiectele implementate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – anunță CJ Giurgiu, pe pagina oficială.

Comentarii