Consiliul Judeţean – raport privind transparenţa decizională

Conform Legii nr. 52/2043 privind transparența decizională în administraţia publică, CJ a făcut public raportul privind această direcţie, pentru anul 2019:

 

  • numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod liber pe site-ul propriu       11

prin afișare la sediul propriu

prin mass-media

  • numărul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative    0
  • numărul total de observații și recomandări primite în timpul ședințelor        1
  • numărul total de recomandări și observații incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate 0
  • numărul aproximativ a1 persoanelor participante la ședinţele publice 180
  • numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului –
  • situația cazurilor ln care instituţia a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 0

În anul 2019 au avut loc 17 şedinţe ale Consiliului Județean Giurgiu – 11 ordinare, 6 extraordinare.

Ședinţele Consiliului Județean Giurgiu au fost publice, la ele au participat: consilierii județeni, reprezentanţi din mass-media locală și reprezentanți din aparatul dc specialitate al instituției.

Formularele și alte informatii de interes public le puteți accesa pe site-ul Consiliului Județean Giurgiu la adresa www.cjgiurgiu.ro , la secțiunea Informatii de interes public.

Comentarii