Consiliul Județean – invitație pentru aleșii locali

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită aleșii locali (inclusiv primari și viceprimari, președinte, vicepreședinte) din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și al următoarelor unități administrativ-teritoriale: Florești- Stoenești, Stoenești, Gogoșari, Vedea, Oinacu, Bolintin-Vale, Roata de Jos, Greaca să se înscrie la programul de formare Etică și integritate în administrația publică locală derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Scopul proiectului: Consolidarea și certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:

1. Prevenirea și combaterea corupției în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului;

2. Prevenirea și combaterea corupției la nivelul a 10 unități administrativ-teritoriale pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural și dezvoltarea cunoștințelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție;

3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Valoarea totală a Proiectului: 396.428,76 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.500,21

Durata proiectului: 17 iulie 2018 – 20 martie 2020.

Cursul Etică și integritate în administrația publică locală are drept obiective dezvoltarea competentelor manageriale si atribuțiilor aleșilor locali și dobândirea de competențe privind cunoașterea si înțelegerea cadrului legal si instituțional în domeniul promovării integrității și combaterii corupției la nivel organizațional.

Cursul va fi furnizat de către Fundația Centrul de Resurse Juridice, lector Radu NICOLAE, cu experiență de peste 15 ani în prevenirea corupției.

Modalitatea de înscriere: completarea formularului de înscriere accesând următorul link https://cursetica.questionpro.com

Comentarii