Consilierii județeni, convocați vineri în ședință ordinară

Ședința ordinară a lunii martie la Consiliul Județean este programată vineri, 22 martie, cu începere de la ora 11, având pe ordinea de zi 23 de puncte, după cum urmează:

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 23 ianuarie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu

 

2. Expunerea de motive nr.3303 din 11 martie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3304 din 11 martie 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitrache Silvian, membru al Partidului Social Democrat

 

3. Expunerea de motive nr.3305 din 11 martie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3306 din 11 martie 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu

 

4. Expunerea de motive nr.3307 din 11 martie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3308 din 11 martie 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.26 din 22 iulie 2016 privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu

 

5. Expunerea de motive nr.3309 din 11 martie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3310 din 11 martie 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu

 

6. Expunerea de motive nr.1678 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.1679 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea  depunerii  unei cereri de finanțare nerambursabilă  denumită ”O Altfel de Viață pentru Persoanele cu Dizabilități” (2 locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Malu),  în cadrul  Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

 

7. Expunerea de motive nr.1680 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalității de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.1681 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare nerambursabilă denumită ”Speranță pentru Viitor” (4 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Izvoarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

 

8. Expunerea de motive nr.1682 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.1683 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumită ”Un Pas Înainte” (3 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com.Hotarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

 

9. Expunerea de motive nr.1684 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.1685 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita ”Centru de Criză pentru Adulți cu Dizabilități Slobozia” (1 Centru Criză), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

10. Expunerea de motive nr.1686 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.1687 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă denumita ”Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități Tântava” (1 Centru de zi), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

11. Expunerea de motive nr.2924 din 04 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.2925 din 04 martie 2019 al Compartimentului dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu -Vieru- Putineiu – Gogoșari”, cod SMIS 125290, în cadrul Programului Operațional Reginal 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect

 

12. Expunerea de motive nr.3010 din 04 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.3011 din 04 martie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar – STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

13. Expunerea de motive nr.1249 din 28 ianuarie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.1250 din 28 ianuarie 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu

 

14. Expunerea de motive nr.2813 din 27 februarie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2814 din 27 februarie 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu

 

15. Expunerea de motive nr.3344 din 12 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.3345 din 12 martie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate

 

16. Expunerea de motive nr.3405 din 13 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.3406 din 13 martie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”REABILITARE DJ 401A, BOLINTIN VALE – PALANCA , KM 46+765 – 50+000; 3,235 KM” în faza Proiect tehnic de execuție

 

17. Expunerea de motive nr.2594 din 25 februarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2595 din 25 februarie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.32 din 09 februarie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea transmiterii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin – Vale a terenului în suprafață de 34215 mp, aferent Spitalului Orășenesc Bolintin – Vale situat în Comuna Bolintin – Deal

 

18. Expunerea de motive nr.2596 din 25 februarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2597 din 25 februarie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și inițierea demersurilor pentru transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Comunei Bolintin Deal a lotului nr. 27 – teren în suprafață de 2786 mp, situat în Comuna Bolintin Deal

 

19. Expunerea de motive nr.2598 din 25 februarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2599 din 25 februarie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul privat al Județului Giurgiu și desființarea clădirii C21 din cadrul Spitalului Județean de urgență Giurgiu

 

20. Expunerea de motive nr.2613 din 25 februarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2614 din 25 februarie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.141 din 21 octombrie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe situate în incinta Consiliului Județean Giurgiu din str. București, nr.10, et.III, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, Sindicatului ,,Pentru Dreptate și Echilibru Social”

 

21. Expunerea de motive nr.3276 din 11 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3277 din 11 martie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 148 din 31 octombrie 2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații în suprafață de 2 mp fiecare, în locații având destinația de căi de acces, intrări, holuri, săli de așteptare și alte asemenea situate în incinta imobilelor aflate în domeniul public și privat al județului Giurgiu, Sindicatului ”Pentru Dreptate și Echilibru Social”

 

22. Expunerea de motive nr.3318 din 11 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3319 din 11 martie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare în cadrul proiectului „GRADe – Sistem de management integrat şi de prevenire a riscurilor  în comunităţile Grădinari – Malu – Byala pentru o regiune sigura şj dezvoltată” , cod eMS ROBG-126

 

23. Expunerea de motive nr.3411 din 13 martie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.3412 din 13 martie 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 412C şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)

 

Comentarii