Consilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă ordinară

O nouă şedinţă ordinară este convocată la Consiliul Judeţean, cu următorul proiect al ordinei de zi:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

al ședinței ordinare publice a Consiliului Județean Giurgiu din data de 29 iulie 2020, ora 1100

 

 

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 17 iulie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu                  – secretar general al judeţului

 

 

  1. Referatul de aprobare nr.8909 din 10 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raport de specialitate nr.8910 din 10 iulie 2020 al Compartimentului resurse umane si coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre nr.69 din 22 iulie 2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești

Prezintă: dl.Marian Mina                                – preşedinte C.J.G

dna. Mirela Delea                             – preşedinte comisie

dl.Ştefan Ciprian Marica                  – preşedinte comisie

dna. Lucica Mihăilă                                             – consilier

 

 

  1. Referatul de aprobare nr.9358 din 21 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raport de specialitate nr.9359 din 21 iulie 2020 al Compartimentului resurse umane si coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre nr.70 din 22 iulie 2020 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina                                – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica                                 – preşedinte comisie

dna. Daniela Ruse                                                 – consilier

 

 

  1. Referatul de aprobare nr.9368 din 21 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.9369 din 21 iulie 2020 al Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.71 din 22 iulie 2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei ,,Centrale telefonice Siemens HI PATH 1150” Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani

Prezintă: dl.Marian Mina                                – preşedinte C.J.G

dl.Lucian Corozel                            – preşedinte comisie

dl.Ştefan Ciprian Marica                – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea                         – director executiv

 

  1. Referatul de aprobare nr.9400 din 22 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiții, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.9401 din 22 iulie 2020 al Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre 72 din 22 iulie 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului Giurgiu de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard

Prezintă: dl.Marian Mina                                – preşedinte C.J.G

dl.Lucian Corozel                            – preşedinte comisie

dl.Mircea Andrei                              – președinte comisie

dl.Ştefan Ciprian Marica                 – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea                          – director executiv

 

Comentarii