Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară

Prima ședință de lucru a noului Consiliu Județean – după cea în care au fost aleși vicepreședinții și s-a stabilit componența comisiilor de specialitate – este convocată vineri, 6 noiembrie, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu

 

 

 

  1. Referatul de aprobare 14107 din 30 octombrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, raportul de specialitate nr.14108 din 30 octombrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.122 din 30 octombrie 2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020

 

 

 

  1. Referatul de aprobare 14105 din 30 octombrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afacer, raportul de specialitate nr.14106 din 30 octombrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.119 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2020

 

 

 

  1. Referatul de aprobare nr.10806 din 19 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.10807 din 19 august 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.114 din 30 octombrie 2020 pentru completarea Anexei nr.8 la Hotarârea Consiliului Judeţean Giurgiu 167 din 16 decembrie 2019, privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituţiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2020

 

 

  1. Referatul de aprobare Referatul de aprobare nr.13895 din 27 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.13896 din 27 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.115 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea revocării Hotărârii nr.104 din 22 septembrie 2020 și a Hotărârii nr.105 din 22 septembrie 2020

 

 

 

  1. Referatul de aprobare Referatul de aprobare nr.13893 din 27 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.13894 din 27 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.116 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea modificării arondării activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Vale

 

 

  1. Referatul de aprobare 14060 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14061 din 29 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.117 din 30 octombrie 2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu

 

 

  1. Referatul de aprobare 14109 din 30 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14110 din 30 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.118 din 30 octombrie 2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare

 

 

  1. Referatul de aprobare 14088 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14089 din 29 octombrie 2020 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.120 din 30 octombrie 2020 privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, aflat pe raza comunei Joița, din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din proprietatea publică a Județului Giurgiu în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

 

 

  1. Referatul de aprobare 14080 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14081 din 29 octombrie 2020 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.121 din 30 octombrie 2020 privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR ” (Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod identificare 15.3.1.023, cod e- Ms ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu

 

Comentarii