Ce străzi din Giurgiu ar putea fi reabilitate cu fonduri europene?

Primăria Giurgiu anunţă că unul din proiectele transfrontaliere depuse de municipalitate spre finanțare în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020, în parteneriat cu Primăria Ruse, este “Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T”, în care Primăria Giurgiu este lider de proiect.

Pentru municipiul Giurgiu, proiectul vizează reabilitarea și modernizarea următoarelor tronsoane de drum:
Tronsonul 1: Bd. București, de la intrarea în Giurgiu (plăcuță indicator rutier) până la sensul giratoriu de la intersecția cu șos. Prieteniei și str. Gloriei – 4 benzi
– Tronsonul 2: Bd. București, de la intersecția cu șos. Prieteniei și str. Gloriei, până la sensul giratoriu de la Spitalul Județean – 4 benzi
– Tronsonul 3: Șos. Prieteniei, de la sensul giratoriu de la intersecția cu bd. București și str. Gloriei până la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 – 4 benzi
– Tronsonul 4: Str. 1 Decembrie 1918, de la intersecția cu șos. Prieteniei (calea ferată) până la sensul giratoriu de la intersecția cu bd. Mihai Viteazul – 2 benzi
– Tronsonul 5: Bd. Mihai Viteazul, de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 până la sensul giratoriu de la Steaua Dunării – 4 benzi
– Tronsonul 6: Bd. Mihai Viteazul, de la sensul giratoriu de la Spitalul Județean până la sensul giratoriu de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1018 – 4 benzi

Între principalele activități ale proiectului se numără:
modernizarea celor șase tronsoane de drum (reabilitare sistem rutier, inclusiv refacerea trecerii la nivel cu calea ferată pe strada 1 Decembrie 1918, amenajare trotuare și alei pietonale, amenajare racordări cu străzi secundare, semnalizări și marcaje);
amenajarea de piste de biciclete pe cinci din cele șase sectoare de drum modernizate;
extinderea sistemului de monitorizare a datelor de trafic din Euroregiunea Ruse-Giurgiu.

Bugetul estimat al proiectului pentru municipiului Giurgiu este de 4.700.000 euro (TVA inclus) din care:
– 3.995.000 euro (85%) – finanțare prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
– 611.000 euro (13%) – finanțare de la Bugetul de Stat
– 94.000 euro (2%) – contribuția proprie a municipiului Giurgiu

Depunerea proiectelor în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020 se face în două etape.

Prima vizează depunerea scrisorii de intenție, în care se argumentează de ce este necesar proiectul în context transfrontalier și din punct de vedere al indicatorilor Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020. După evaluarea scrisorilor de intenție, se selectează proiectele care intră în etapa a II-a a depunerii, adică Cererea de finanțare completă.

Municipalitatea a depus acest proiect, împreună cu alte patru proiecte transfrontaliere, în prima etapă, cea de depunere a scrisorii de intenție. Dacă vor fi selectate, va depune apoi și cererile de finanțare complete.

Comentarii