Ce proiecte de hotărâre au votat consilierii județeni în ședința ordinară din 3 decembrie?

Joi, 03 Decembrie 2020 la ora 14:00 consilierii județeni aleși s-au întrunit în ședința ordinară din această lună.

Care au fost proiectele de hotărâre aprobate de consilieri cu unanimitate de voturi?

Consilierii județeni au votat alocarea sumei de de 130.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2020.

Printre proiectele de hotărâre aflate pe ordine de zi a fost și proiectul de hotărâre privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia.

Apa Service SA Giurgiu a fost și ea în atenția consilierilor județeni care au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea intenției de preluare a unui pachet de acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apa Service” S.A. Giurgiu.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârilor nr. 134 din 18 noiembrie 2016, nr. 101 din 29 august 2018 și nr. 102 din 29 august 2018.

Totodată normele de venit pentru activitățile independente pentru anul 2021 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a primit avizul favorabil.

A mai fost aprobat de către consilierii județeni și preţul mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2021 și preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2021.

Consilierii județeni au aprobat și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare  Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție.

Un alt proiect ce a primit votul favorabil al consilierilor a fost proiectul privind solicitarea transmiterii unor terenuri situate în Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, din domeniul public al Municipiului Giurgiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu.  – Acest proiect vizează construirea unui Complex de Sănătate din care va face parte și un Spital Județean nou.

Tot în această ședință de Consiliu a fost aprobat și rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020.

Alte proiecte aflate pe ordinea de zi și aprobate de consilieri au fost:

  • Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „O ALTFEL DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” – 2 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Malu, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „UN PAS ÎNAINTE” – 3 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Hotarele, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR” – 4 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Izvoarele, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate.

Comentarii