Ce a însemnat 2018 pentru Consiliul Județean? (II)

MARTIE

În ce stadiu sunt licitaţiile de la Consiliul Judeţean?

Subiectul este abordat pe pagina oficială a instituţiei, care dă detalii:

Anunț publicat în SEAP (operatorii economici își pot elabora ofertele în baza detaliilor din documentația de atribuire)
– nr. Anunț simplificat 423628 – “Modernizarea Drumului Județean DJ 412C, Ogrezeni (DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601, 3,907 km” – finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), proiectare (PAC, PT, DE, asistență tehnică, doc., avize/acorduri) și execuție lucrări aferente obiectivului.
Valoare estimată: 7.622.590 RON, fără TVA.

Anunțuri încărcate în SEAP (în așteptarea validării de către ANAP):
– Reabilitarea și modernizarea DJ 506A, limita Județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14 + 000-20+930; 6,930km – Proiectare (PAC, PT, DE, asistență tehnică, avize, acorduri) și execuție.
Valoare estimată: 12.227.464 RON, fără TVA

– Reabilitarea și modernizarea DJ 411, limita Județ Călărași – Hotarele – Isvoarele – Teiușu – Mironești – Comana – Budeni – Brăniștari – Călugăreni – Singureni – Iepurești – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61) – rest de executat
Valoare estimată: 11.336.663 RON

………………………………………………………………
Servicii de proiectare și finalizare execuție lucrări în cadrul obiectivului “Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirau – Stoenești – Ianculești – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317 – procedură contestată la CNSC, instituție care a respins contestația depusă de către unul dintre participanți, urmând ca în data de 9.03.2018 să se semneze contractul de execuție. Valoarea contractului ce urmează să fie semnat: 31.021.628 RON, fără TVA.

 

Deşi oferă servicii gratuite, Centrul de zi pentru copii nu are „căutare”

Centrul de zi “Luceafărul”, centru aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, este ocupat la mai puţin de jumătate din capacitate, cu toate că serviciile oferite în acest centru sunt gratuite.

Centrul are drept scop prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii de dificultate. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în centrul de zi sunt copii  cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani  care provin din familii care nu dispun de condiţii socio-materiale suficiente în ceea ce priveşte creşterea şi educarea lor, existând  riscul de abandon şcolar şi familial.

Programul de funcţionare al centrului este între orele 7.00-19.00, de luni până vineri, copiii având posibilitatea de a beneficia de servicii specializate (în cadrul centrului există instructori de educaţie, asistenţi medicali, psiholog).

Centrul a fost înfiinţat în anul 2002 şi are capacitatea de 30 de locuri. “Prin serviciile oferite, venim în sprijinul familiilor din Giurgiu care au venituri reduse, insuficiente pentru a se întreţine. Cu toate că serviciile sunt gratuite, de mai multe luni, centrul este ocupat la doar jumătate din capacitate: în prezent, doar 11 copii frecventează acest centru. Aici sunt asigurate servicii de găzduire, supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei, consiliere psihologică individuală şi de grup, pentru copii şi familie, asistenţă medicală primară, socializare şi petrecere a timpului liber. Copiii primesc 2 mese calde zilnic, precum şi o gustare, sunt ajutaţi la efectuarea temelor şcolare, socializează şi sunt sprijiniţi să-şi dezvolte deprinderi de viaţă independentă”, a declarat Emilian Rotaru,  şeful Centrului de zi „Luceafărul”.

Părinţii care doresc să îşi înscrie copiii la centrul de zi pot obţine toate informaţiile privind documentele  necesare înscrierii în centru la sediul din municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918 nr. 83 sau la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din  cadrul Primăriei Giurgiu.

 

Spectacol caritabil pentru bătrânii de la Hotarele

Persoanele vârstnice de la Căminul din localitatea  Hotarele, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu,  au avut parte marți, 13 martie 2018, de o zi deosebită.

Un spectacol de înaltă ținută artistică le-a fost oferit persoanelor vârstnice din acest cămin de către  Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne-Biroul Marketing, Tradiție și Educație, prin Ansamblul Artistic Ciocârlia, în parteneriat cu Corpul Național al Politiștilor.

În deschiderea spectacolului, Lupu Rednic, șef al Ansamblului Artistic Ciocârlia, s-a adresat persoanelor vârstnice  spunându-le  că  au răspuns cu  toții cu mare plăcere invitației doamnei Maria Holtzhauser privind susținerea acestui spectacol caritabil.

Spectacolul intitulat  Flori de cântec românesc  a cuprins cântece și dansuri populare din mai multe zone ale țării (Transilvania,  Muntenia, Oltenia, Moldova, Maramureș) și a fost  remarcabil prezentat de actrița Doina Ghițescu. În spectacol au evoluat soliștii Eugenia Nedișan Prisecariu, Ionuț Sidău, Maria Stroia, Nicolae Datcu, Rodica Anghelescu, Mirel Bria, Cristina Gheorghiu iar Corpul de Balet al Ansamblului Artistic Ciocârlia  a interpretat dansuri populare. Pe lângă acompanierea soliștilor, orchestra condusă de Marin Alexandru a intrepretat și suite instrumentale.

Cu toții au oferit clipe  frumoase spectatorilor, și astfel, pentru cei 42 de vârstnici care locuiesc la căminul din Hotarele au fost două ore de voie bună, bucurii, prilej de aduceri aminte de vremurile tinereții și încântare că au în mijlocul lor interpreți ai prestigiosului ansamblu.

“M-au impresionat bătrânii din acest cămin dar și personalul de aici, pentru implicarea de care dă dovadă. Cu mare bucurie, vom reveni în mijlocul lor,  le-am și promis acest lucru. Cine nu respectă bătrânii, nu se respectă pe sine și nici nu va fi respectat”, a declarat Lupu Rednic, șef al Ansamblului Artistic Ciocârlia.

Pe lângă susținerea spectacolului, oaspeții au adus în dar și cărți și produse alimentare.

Prin implicarea doamnei Maria Holtzhauser, care reprezintă o prezență constantă în mjlocul persoanelor vârstnice din caminul Hotarele, și alți sponsori precum Restaurant Dynos, Terasa Mici We Trust, Pescariu [email protected],  Restaurant Trattoria Adagio- Camera de comeț, Atelier Cortez, au contribuit, prin donațiile făcute,  la realizarea unei zile de adevărată sărbătoare la început de primăvară, oferită beneficiarilor de servicii sociale din acest cămin.

La eveniment au fost prezenţi Sorina Neacşu- director general şi Cătălin Lupu-director administrativ al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, care au mulţumit tuturor celor care s-au implicat în susţinerea acestei acţiuni.

Aproape 7 milioane de lei, investiți în modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean

Unul dintre proiectele de hotărâre adoptate în şedinţa ordinară de luni a Consiliului Judeţean Giurgiu vizează aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Unitate Primiri-Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” – menționează, pe pagina oficială, reprezentanții Consiliului Județean.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la peste 6,8 milioane de lei, iar durata investiţiei este de 36 de luni.

“În cadrul Programului de investiţii publice pe anul 2018, a fost realizată documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii Modernizare, extindere de dotare Unitate Primiri-Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, se arată în expunere de motive a proiectului menţionat.

De asemenea, în referatul ce însoţeşte acelaşi proiect se arată că obiectivul de investiţii menţionat se regăseşte pe lista proiectelor prioritare pre identificate de către Ministerul Sănătăţii pentru finanţare prin POR.

„Pentru creşterea accesibilităţii populaţiei din judeţul Giurgiu la serviciile de sănătate oferite de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi crearea condiţiilor stabilite prin legislaţia în vigoare în domeniul sănătăţii, este necesară modernizare şi extinderea corpului de clădire existent, pentru asigurarea tuturor funcţionalităţilor impuse de normativele în vigoare în domeniul construcţiilor unităţilor spitaliceşti. Prin proiect se propune extinderea corpului C1, aripa centrală P+2(…). Construcţia nouă propusă va avea o suprafaţă construită de 768,22 mp(…) Corpul de clădire care se propune a fi extins va fi recompartimentat(…)”, se arată în referat.

Întregul proiect poate fi studiat AICI:

http://www.cjgiurgiu.ro/…/D95FAF95…/$FILE/punctul%20nr.6.PDF 

Noi asocieri ale Consiliului Județean cu localități din județ, pentru lucrări de infrastructură

Printre proiectele de hotărâre dezbătute în ședința ordinară de luni a Consiliului Județean s-au aflat și două  documente ce vizează asocierea dintre judeţul Giurgiu și oraşul Bolintin-Vale, respectiv comuna Joiţa, pentru investiţii în infrastructura rutieră.

Astfel, prima asociere este încheiată în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajări sensuri giratorii în intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601(km 14+488) şi străzii Republicii(DC 133) cu DJ 601(km 16=727), oraş Bolintin –Vale”.

Întreaga documentație atașată acestei hotărâri poate fi consultată aici: http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/Stiri.nsf/All/D95FAF959C563954C225824F003DFCE6/$FILE/punctul%20nr.4.PDF

Cea de-a doua asociere aprobată în şedinţa de luni este între Judeţul Giurgiu şi comuna Joiţa în vederea realizării lucrării “covor bituminos pe DJ 601A, limită judeţ Ilfov- Bâcu, Joiţa-Cosoba”.

Detalii,aici: http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/Stiri.nsf/All/D95FAF959C563954C225824F003DFCE6/$FILE/punctul%20nr.5.PDF

Consiliul Județean, implicat într-o nouă campanie anticorupție

Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670, lansează Concursul de piese de teatru într-un act pe teme anticorupție „Curat murdar, coane Fănică”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020,  seturile de indicatori de performanţă,  riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare,  inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, indicatorii de evaluare, precum şi standardele de publicare a informaţiilor de interes public. Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei în România. Documentul are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.

În vederea implementării Sistemului de management anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, conform prevederilor  HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public la un grad sporit de performanță, coroborat cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Giurgiu are în implementare Protocolul de colaborare încheiat cu Direcția Generală Anticorupție, în vederea implementării de activități ce au drept obiectiv promovarea unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

În conformitate cu graficul de activități agreat, Concursul „Curat murdar, coane Fănică” se adresează tinerilor cu vârsta între 15 și 18 ani împliniți în cursul anului 2018 și este organizat de Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție –Serviciul Județeam Anticorupție Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu în intervalul 21.03.2018 – 26.11.2018.

Autorii ale căror piese ocupă primele trei locuri vor fi recompensați cu premii și vor primi un permis de acces gratuit, pentru două persoane, la spectacolele jucate la sediu de Teatrul Tudor Vianu.

Piesa desemnată câștigătoare a concursului va fi montată la Teatrul Tudor Vianu cu elevii Școlii de teatru și va fi prezentată în premieră absolută în data de 26 noiembrie 2018.

Regulamentul CONCURSULUI “CURAT MURDAR, COANE FĂNICĂ” PIESE DE TEATRU ÎNTR-UN ACT, PE TEME ANTICORUPȚIE, poate fii consultat pe web-site ul instituțiilor partenere.

Colaborarea de peste un deceniu între Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu reprezintă una dintre bunele practici recunoscute la nivel național, din perspectiva prevenirii și combaterii corupției, bună practică inclusă în Harta interactivă a bunelor  practici identificate în domeniul prevenirii corupției, instrument dezvoltat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. http://www.mdrap.ro/harta-interactiva-

Informații suplimentare:

Nicu Mardale, Coordonator implementare SNA la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, e-mail: [email protected],  tel: 0372462634, fax: 0372462670.

Manager Public: Cristea Margareta – Mihaela, Responsabil monitorizare implementare SNA la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu,  e-mail: [email protected], tel:0372/462646, 0762/838.688,  fax: 0372462670.

 

Investițiile pe drumurile județene rămân prioritare pentru conducerea Consiliului Județean

Situația drumurilor județene este, în permanență, în atenția Consiliului Județean, iar în cea mai recentă conferință de presă, președintele CJ, Marian Mina, a prezentat situația investițiilor din acest domeniu la momentul actual.

Astfel, potrivit președintelui Mina, DJ 412C –  Ogrezeni-Podișoru-Bucșani  – este în evaluare, până acum fiind depuse 10 oferte. Pe data de 8 mai este programată deschiderea ofertelor depuse pentru lucrările de pe DJ 506A – limită județ Teleorman-Toporu, iar joi au fost urcate pe SEAP anunțurile pentru lucrări pe alte două drumuri județene: DJ 412 – Malu Spart-Ogrezeni și DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Braniștea-Gostinu.

În cursul zilei de vineri, urmează să fie urcate pe SEAP anunțurile legate de lucrările la DJ 503A – Oncești-Radu Vodă-Izvoarele-Răsuceni, în timp ce, pentru DJ 413 Mihai Bravu – DN41 și DJ 401A Bolintin Vale-Palanca, acestea vor fi urcate pe SEAP săptămâna viitoare.

Și tot pe SEAP a fost urcată, deja – pentru a doua oară – finalizarea lucrărilor (rest de executat) la DJ 411 (la prima ”strigare” nu a fost depusă nicio ofertă).

Președintele Mina a mai precizat că DJ 603 se află în litigiu, în faza de contestație la Curtea de Apel, în timp ce la DJ 504 se lucrează.

În aceeași conferință de presă, președintele Marian Mina a mai amintit și de o serie de lucrări în nordul județului, lucrări executate în parteneriat cu primăriile. Este vorba despre construirea a două sensuri giratorii, împreună cu Primăria Bolintin Vale, respectiv, turnarea unui covor asfaltic, în parteneriat cu Primăria Joița.

În afara acestor proiecte, unele drumuri județene beneficiază de finanțare europeană, prin proiecte cu partenerii bulgari. Este vorba, printre altele, de reabilitarea și modernizarea DJ 601 Bolintin Vale-Malu Spart-DN 61, proiect în valoare de 2,6 mil euro, și de lucrări pe DJ 412A Adunații Copăceni-Dărăști Vlașca-Novaci-Popești-Mihăilești, proiect în valoare de 8 milioane euro- a mai precizat președintele CJ, Marian Mina.

APRILIE

Încă un proiect pentru modernizarea Spitalului Județean

Consiliul Județean Giurgiu anunță că unul dintre proiectele de hotărâre adoptate în şedinţa ordinară pe luna martie a Consiliului Judeţean Giurgiu vizează aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Unitate Primiri-Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la peste 6,8 milioane de lei, iar durata investiţiei este de 36 de luni.

„În cadrul Programului de investiţii publice pe anul 2018, a fost realizată documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii Modernizare, extindere de dotare Unitate Primiri-Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, în vederea depunerii pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, se arată în expunere de motive a proiectului menţionat.

De asemenea, în referatul ce însoţeşte acelaşi proiect se arată că obiectivul de investiţii menţionat se regăseşte pe lista proiectelor prioritare pre identificate de către Ministerul Sănătăţii pentru finanţare prin POR.

„Pentru creşterea accesibilităţii populaţiei din judeţul Giurgiu la serviciile de sănătate oferite de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi crearea condiţiilor stabilite prin legislaţia în vigoare în domeniul sănătăţii, este necesară modernizare şi extinderea corpului de clădire existent, pentru asigurarea tuturor funcţionalităţilor impuse de normativele în vigoare în domeniul construcţiilor unităţilor spitaliceşti. Prin proiect se propune extinderea corpului C1, aripa centrală P+2(…). Construcţia nouă propusă va avea o suprafaţă construită de 768,22 mp(…) Corpul de clădire care se propune a fi extins va fi recompartimentat(…)”, se arată în referat.

Întregul proiect poate fi studiat AICI:

http://www.cjgiurgiu.ro/…/D95FAF95…/$FILE/punctul%20nr.6.PDF

Încă o campanie anti-drog finanțată de Consiliul Județean

Consilierii judeţeni giurgiuveni, reuniţi, marţi, 3 aprilie, în şedinţă extraordinară, au aprobat cu unanimitate de voturi două proiecte de hotărâre referitoare la alocarea unor sume necesare desfăşurării mai multor activităţi derulate în parteneriat cu Jandarmeria şi Direcţia Generală Antidrog – anunță reprezentanții CJ, pe pagina oficială a instituției.

Astfel, primul proiect se referă la alocarea sumei de 21.500 lei pentru finanțarea unor cheltuieli aferente activităților de prevenire a consumului de droguri.
Potrivit expunerii de motive, este vorba despre finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Concursului naţional „Mesajul meu antidrog- ediţia a XV-a 2018”. Concursul are drept obiectiv creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri.

La nivelul întregii ţări, deci inclusiv la Giurgiu, se află în implementare, încă din 2013, Strategia Naţională Antidrog. În acest scop, autorităţile judeţene şi Direcţia Generală Antidrog au semnat un protocol de colaborare. În baza acestuia sunt derulate mai multe activităţi comune.

În afară de concursul „Mesajul meu antidrog”, se vor mai derula activităţi în cadrul proiectului „Necenzurat”- formarea pentru elevii de 12-14 ani a unor abilităţi de viaţă necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile privind consumul de alcool, tutun şi droguri- şi proiectul „ABC-ul emoţiilor” ce prevede formarea şi consolidarea abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri.
De asemenea, anul acesta, va fi derulat şi proiectul „Cum să creştem sănătoşi”, precum şi alte proiecte locale de parteneriat educaţional în şcoală şi comunitate.

Apoi, cel de-al doilea proiect de hotărâre menţionat mai sus prevede aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, pentru realizarea unor activități din zona de responsabilitate la nivelul județului Giurgiu.

Mai exact, în baza unui protocol de colaborare semnat între cei doi parteneri, va fi derulat proiectul de prevenire „Alege să fii fair-play” ce are drept obiectiv creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor care participă la competiţii sportive, prin informarea acestora cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitate de spectatori. Totodată, va fi desfăşurat şi proiectul „Fii responsabil, gândeşte-te la viitorul tău!” ce are drept obiectiv desfăşurarea activităţilor în instituţiilor de învăţământ într-un climat de ordine şi siguranţă şi promovarea unui comportament civilizat în rândul elevilor.

„În vederea implementării proiectelor este necesară alocarea din bugetul CJ Giurgiu suma de 5.000 de lei”, se arată în documentaţia proiectului de hotărâre amintit.

Un pas înainte spre servicii medicale de top în Spitalul Județean

Consiliul Județean Giurgiu anunță, pe pagina oficială:

”Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost dotat, cu fonduri de la Consiliul Judeţean, cu o trusă medicală de endoscopie-colonoscopie. Astfel, de acum înainte, giurgiuvenii care au probleme ale aparatului gastrointestinal nu vor mai fi nevoiţi să meargă la spitale din Capitală. Endoscopul a fost deja montat la Secţia Chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina, a fost, astăzi, miercuri, 4 aprilie, în vizită la unitatea medicală giurgiuveană unde a stat de vorbă cu Mihaela Raţă, dar şi cu medicul Mihnea Dinu care va diagnostica pacienţii care au nevoie de astfel de investigaţii.

„Mă bucur că am reuşit să cumpărăm acest echipament medical atât de necesar care, aşa cum mi-a spus domnul doctor Dinu, nu ar trebui să lipsească din niciun spital judeţean. Din discuţii, am reţinut că, lunar, circa 20 de giurgiuveni erau nevoiţi să meargă la unităţi medicale din Bucureşti pentru a-şi face analize de acest tip. Valoarea endoscopului este de peste 200.000 de lei”, declară preşedintele Marian Mina.

La rândul său, managerul SJU Giurgiu, Mihaela Raţă afirmă: „Încă de la început ţin să menţionez entuziasmul ce încununează achiziţionarea recentă a trusei medicale de endoscopie-colonoscopie. Cu mândrie pot afirma că este, într-adevăr, o reuşită a spitalului nostru, reuşită datorată exclusiv finanţării Consiliului Judeţean Giurgiu fără ajutorul căruia nu am fi reuşit să dotăm secţia de Chirurgie în cadrul căreia se şi află, de altfel, trusa de endoscopie şi colonoscopie.

Entuziasmul este mare întrucât am reuşit să aducem investigaţii noi şi un plus de confort cetăţenilor judeţului nostri prin scutirea unui drum la unităţile medicale din Capitală, drum care, pe lângă disconfortul pecuniar implicat, ar fi presupus şi un disconfort strict legat de starea de sănătate şi aşa alterată.
Prin urmare, suntem foarte încântaţi de sprijinul CJ ce ne-a ajutat să ne aliniem standardelor de profesionalism prezente în unităţile mari de acordare a asistenţei medicale de specialitate. Pe lângă acest aspect, pot menţiona deopotrivă şi înaltul grad de pregătire al cadrelor noastre medicale, menţionând că domnului doctor Mihnea Dinu, cadru medical foarte tânăr şi implicat în actul medical, are competenţa necesară efectuării investigaţiilor de endoscopie superioară şi inferioară. Alături de echipa sa, cu siguranţă va reuşi să-şi dovedească pe deplin pregătirea în domeniu şi, în aceeaşi măsură, va fi o mână întinsă în mod profesionist cetăţenilor urbei noastre.

În încheiere, doresc să transmit întregii echipe mult succes în continuare, dar şi mulţumiri celor fără de care nu ar fi fost posibilă dotarea la standarde înalte a secţiei de Chirurgie, respectiv preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu!”, afirmă directorul general al Spitalului Judeţean Giurgiu, Mihaela Raţă.

La rândul său, medicul Mihnea Dinu spune că, lunar, circa 15-20 de giurgiuveni erau nevoiţi să meargă la spitale din Bucureşti pentru a-şi face astfel de investigaţii medicale. „Consider că un asemenea echipament medical este necesar şi nu ar trebui să lipsească din niciun spital judeţean. Mă bucur că avem, în sfârşit, şi noi la Spitalul Giurgiu şi precizez că endoscopul va fi utilizat în scop diagnostic, de screening şi, foarte important, în viitor, chiar în scop terapeutic”, anunţă medicul Dinu.

De menţionat este că pacienţii cu probleme ale aparatului gastrointestinal pot efectua investigaţii de endoscopie superioară şi inferioară(colonoscopie) decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Giurgiu începând cu 01.05. 2018. Procedura poate fi accesată în baza unei trimiteri de la medicul de familie sau medicul specialist în contract cu CAS şi adeverinţă de salariat sau talonul de pensie. Investigaţiile se fac în regim de spitalizare de zi.

Este bine de ştiut:

Endoscopia este o tehnica imagistica utilizata atat in scop exploratoriu/diagnostic, cat si terapeutic a sistemului gastrointestinal. Examinarea se efectueaza cu ajutorul unui endoscop, format dintr-un tub subtire, flexibil, dotat cu o camera video si o sursa luminoasa la unul dintre capete, pentru a se putea vizualiza interiorul tractului gastrointestinal.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIOARA

Endoscopia digestiva superioara este un procedeu de investigare ce permite medicului sa exploreze prima parte a tractului digestiv: esofagul, stomacul si prima parte a intestinului subtire (duodenul I si II), prin intermediul endoscopului (in acest caz, endoscopul are un tub flexibil de cauciuc, diametru de cca 8 mm, dotat cu o camera video).

In ce consta investigatia?

Endoscopul este introdus in cavitatea bucala a pacientului catre esofag si stomac, urmarind calea fiziologica a deglutitiei (in acelasi mod in care se inghit alimentele). Inainte de investigatie, pacientul poate fi sedat astfel incat sa nu resimta niciun disconfort.
Pacientul se va intinde pe un pat special, pe partea stanga, cu capul putin inclinat inainte. Medicul va introduce in cavitatea bucala o piesa speciala pentru a proteja endoscopul de dintii pacientului, apoi, capatul lubrifiat al endoscopului este introdus incet in gura.
Pe masura ce tubul endoscopic avanseaza, acesta transmite imagini din interiorul zonei explorate pe un monitor. Daca este nevoie, medicul poate introduce anumite instrumente in tubul endoscopic pentru a preleva probe de la nivelul anumitor organe sau tesuturi.

Indicatii
• screening;
• detectarea esofagitei sau a complicatiilor bolii de reflux gastro-esofagian;
• detectarea esofagului Barrett;
• diagnosticarea herniei hiatale, a ulcerului gastric si esofagian, a tumorilor, inflamatiilor sau altor probleme de la nivelul tractului digestiv superior;
• identificarea cauzelor sangerarilor la nivelul tractului digestiv superior;
• determinarea cauzei durerilor abdomenului superior, senzatiei de balonare, vomei si a pierderii inexplicabile in greutate etc.;
• diagnosticul infectiilor esofagiene;
• monitorizarea evolutiei ulcerului gastric;
• prelevare de tesut (biopsia unei tumori sau a unei zone suspecte etc.);
• diagnosticul anumitor infectii (Helicobacter Pilory);
• indepartarea polipilor gastro-intestinali, a tumorilor mici, a calculilor biliari (de mici dimensiuni);
• electrocoagulare;
• injectarea vaselor sangerande.

Cum ne pregatim?
• este recomandat sa nu mancati nimic cu 10 ore inainte si sa nu mai beti apa cu 3-4 ore inaintea procedurii;
• tratamentele cronice nu se intrerup – de exemplu, tratamentul pentru hipertensiunea arteriala va fi luat cu o cantitate foarte mica de apa cu 3-4 ore inainte de procedura;
• daca endoscopia se efectueaza pentru prelevarea de tesuturi, este recomandat sa opriti tratamentul cu anticoagulante si antiinflamatoare nesteroidiene, cu acordul medicului curant (cardiolog etc.);
• in cazul in care pacientul opteaza pentru sedare profunda, este recomandat sa vina insotit.
Contraindicatii absolute
• infarct miocardic recent;
• insuficienta respiratorie severa;
• pacient necooperant.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIOARA (COLONOSCOPIA)

Endoscopia digestiva inferioara sau colonoscopia este tehnica imagistica de explorare si tratament a tractului gastrointestinal inferior.
Colonoscopia este realizata cu un endoscop format dintr-un tub subtire si flexibil, dotat cu o camera video si o sursa luminoasa la unul dintre capete. Camera video capteaza imagini de la nivelul tractului gastrointestinal si le transmite catre un monitor.

In ce consta investigatia?

Pacientul se aseaza pe masa de examinare, culcat pe partea stanga. In cazul in care se opteaza pentru sedare, medicul specialist de anestezie si terapie intensiva monteaza o branula intravenoasa si i se va introduce substanta cu rol sedativ.
Ulterior, gastroenterologul introduce in rect colonoscopul pentru examinarea tractului gastrointestinal. Imaginile sunt transmise in timp real pe monitor.

Indicatii
• screening la orice persoana cu varsta de peste 50 de ani, pentru diagnosticarea cancerului colorectal;
• in cazul in care pacientul prezinta sange in materialele fecale;
• tulburari de tranzit intestinal persistente (constipatie, diaree si mai ales alternanta intre constipatie si diaree);
• dureri abdominale de cauza neprecizata, mai ales la persoanele de peste 45 de ani;
• istoric familial de cancere colonice sau de tub digestiv;
• istoric familial de polipi colonici.
Cum ne pregatim?
• in functie de preparatul folosit pentru curatarea colonului, pacientul n-are voie sa consume alimente cu 8-10 ore inaintea examinarii
• programarea se face cu cel putin 24 de ore inaintea explorarii;
• medicul care stabileste indicatia pentru explorare va explica indicatia, tehnica si reactiile adverse ale investigatiei;
• explorarea dureaza in medie 15-30 de minute (uneori se poate efectua medicatie antialgica si/sau sedativa pentru cresterea confortului procedurii si atunci pacientul nu va conduce autoturismul pentru 6 ore postprocedural);
• in cazul in care pacientul opteaza pentru sedare profunda, este recomandat sa vina insotit.

Contraindicatii absolute
• perforatia digestiva;
• colita fulminanta;
• diverticulita acuta evidenta;
• infarct miocardic acut;
• insuficienta cardiorespiratorie severa;
• pacient necooperant.”

 

Consilierii județeni au decis: încep reparații pe DJ 412

Consilierii judeţeni giurgiuveni au aprobat marţi, în şedinţă extraordinară, documentaţia tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiţii DJ 412 care face legătura între localitatea Vărăşti, judeţul Giurgiu şi limita cu judeţul Călăraşi.

„Pentru obiectivul de investiţii modernizare DJ 412 limită judeţ Călăraşi, în lungime de doi kilometri, s-a aprobat documentaţia ca urmare a încheierii contractului de proiectare şi a fost întocmit proiectul tehnic care va fi supus aprobării în şedinţa de astăzi. Siguranţa circulaţiei pentru reabilitarea acestui drum se impune având în vedere starea de degradare a acestuia şi pericolele constatate în trafic ca urmare a neremedierii unor lucrări”, a declarat consilierul din cadrul Serviciului tehnic al Consiliului Judeţean Giurgiu, Camelia Toma.

Cei 31 de consilieri judeţeni au votat în unanimitate acest proiect de hotărâre. Valoarea proiectului este de 3, 5 milioane de lei, iar durata lucrărilor este de trei luni.

Corul Colegiului ”Maiorescu” – sprijinit financiar de Consiliul Județean pentru participarea la un festival international

Corul” Vlăsceaca” al Colegiului Național ”Ion Maiorescu” va participa, în perioada 24-30 iulie 2018, la Festivalul Internaţional „Orhid Pearl” desfășurat în Macedonia.

Participarea la acest concurs al elevilor giurgiuveni este sprijinită de Consiliul Județean care, la ultima ședință de consiliu a aprobat acordarea sumei de 13.900 de lei, bani care vor asigura deplasarea corului în Macedonia.

Corul ”Vlăsceanca”, dirijat de profesoara Carmen Pețanca, reuneşte eleve de la clasele V-XII ale Colegiului Național ”Ion Maiorescu” și a fost înfiinţat în urmă cu 12 ani, fiind unica structură de acest gen din judeţul Giurgiu.

Începând cu anul 2017, corul ”Vlăsceanca” face parte din Programul Naţional Cantus Mundi – direcţie a Corului Naţional de Cameră Madrigal.

”Danubius”, la aniversare: 16 ani de funcționare a Euroregiunii Giurgiu-Ruse

Ședința Euroregiunii ”Danubius”, de joi, 12 aprilie, a fost una aniversară, organismul ”împlinind” 16 ani de funcționare.

După întâlnirea de la Comana, președintele CJ, Marian Mina, a postat un mesaj pe pagina sa de facebook:

”Nu se poate vorbi despre județul Giurgiu și districtul Ruse fără a fi menţionată Asociația „Euroregiunea Danubius”. Astăzi, am sărbătorit, la Comana, alături de prietenii bulgari, 16 ani de când a fost înfiinţată această organizaţie.

În calitate de preşedinte al „Euroregiunii Danubius” m-am adresat membrilor acesteia şi am reamintit faptul că, de-a lungul vremii, au fost înregistrate rezultate remarcabile, cooperarea noastră reprezentând un model de bună practică pe întreaga graniță româno-bulgară.

În acești 16 ani au fost derulate numeroase proiecte comune, întâlniri, și au fost depuse eforturi susținute de către cele două administrații, Consiliul Judeţean Giurgiu, respectiv Prefectura Ruse.

O adevărată punte de legătură, Asociația „Euroregiunea Danubius” este locul de întâlnire pentru orice viitori parteneri din regiunea noastră, pentru întâlniri la nivel înalt atunci când este nevoie de decizii comune și schimburi de experiență.

Le mulțumesc fiecăruia dintre partenerii prezenți sau viitori ai Consiliului Județean Giurgiu pentru sprijin și îi felicit deopotrivă, pentru că împreună avem atâtea realizări!”

Vicepremierul PAUL STĂNESCU, în vizită la Giurgiu. Ce spun gazdele sale?

”Am avut onoarea să particip, astăzi, la o conferinţă de presă, la Prefectura Giurgiu, alături de oaspeţi de la Guvern, vicepremierul Paul Stănescu şi secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Adrian Gâdea. Mă bucur că au răspuns prompt invitaţiei senatorului Niculae Bădălău şi că au venit, astăzi, în oraşul nostru pentru a sta de vorbă cu presa locală, dar şi pentru discuţii cu primarii giurgiuveni.

La conferinţa de presă, vicepremierul Paul Stănescu şi secretarul de stat Adrian Gâdea au vorbit, în primul rând, despre proiectele pe care administraţia giurgiuveană le-a câştigat pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală I şi II, pe fonduri europene, dar şi despre cele derulate prin Compania Naţională de Investiţii. În acest moment, doar pe PNDL II avem 189 de obiective finanţate.

De asemenea, suma alocată judeţului nostru pe PNDL I şi II se ridică la peste 305 milioane de euro. Le mulţumesc celor doi oficiali guvernamentali pentru sprijinul acordat, pentru că mereu am găsit uşa deschisă la dumnealor.

Totodată, astăzi, i-am rugat să ne ajute în continuare, mai cu seamă în ceea ce priveşte proiectul de reabilitare a clădirii Fostei Prefecturi, dar şi cu cele privind Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, respectiv unitatea medicală de la Bolintin.

Salut prezenţa la eveniment a senatorului Cristian Marciu şi a deputatului Elena Dinu” – notează pe pagina sa de facebook, președintele CJ Giurgiu, Marian Mina.

Președintele MARIAN MINA – un ”stres” continuu pentru Ministerul Dezvoltării

Asta spune secretarul de stat Adrian Gâdea, prezent joi la Giurgiu, alături de vicepremierul Paul Stănescu. Gâdea a ținut să aprecize, în mod special, implicarea președintelui CJ, Marian Mina, în obținerea de fonduri pentru județul Giurgiu:

”Am apreciat sincer modul în care s-a bătut și s-a luptat domnul Mina pentru ceea ce a însemnat investiții la nivelul județului. De multe ori ne-am contrazis,  ne-am certat chiar, dar până la urmă a fost o chestie constructivă și am apreciat modul în care a lucrat și s-a bătut pentru problemele comunității din acest județ”.

Spusele secretarului de stat au fost confrmate și de ”acuzat”, care recunoaște că l-a cam exasperat cu prezența și insistențele sale, mulțumind, totodată, atât vicepremierului Stănescu, cât și secretarului de stat Adrian Gâdea ”pentru atenția acordată județului nostru și pentru faptul că investițiile făcute aici de guvern depășesc suma de 3,5 milioane de euro”:

”Vă mulțumim că sunteți la Giurgiu, că ne sprijiniți cu tot ce înseamnă fonduri europene, PNDL, CNI și tot ce înseamnă posibilități de finanțare pentru investiții și spun asta în numele locuitorilor județului Giurgiu.

Vreau să știți că în momentul de față, aproape toate lucrărileprin PNDL II  sunt urcate pe SEAP, sunt în validare-așteptare, și recunosc că l-am cam exaperat pe domnul secretar de stat Gâdea, dar orice problemă am avut cu vreun proiect, orice completări a trebuit să aducem, orice document depus nu a fost bun, domnul Gâdea a fost lângă noi, ne-a sprijinit, ne-a ajutat și tocmai de aceea Giurgiu are în PNDL II atât de mulți bani și 190 de proiecte, lucru pentru care îi mulțumesc, în numele locuitorilor din județul Giurgiu”, a declarat președintele CJ, Marian Mina.

Încă o ”tranșă” de aparatură nouă la Spitalul Județean

Consiliul Județean Giurgiu continuă procesul de modernizare al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Unitatea medicală a fost dotată cu două ecografe generale care au înlocuit ecografele din dotarea laboratorului de Radiologie și imagistică medicală, ce a fost folosit mai bine de zece ani și ecograful din cadrul cabinetului Ecografie Generală, ce se afla în uz din anul 2005.

Valoarea investiției este de 424.000 lei, întreaga suma fiind pusă la dispoziție de Consiliul Județean Giurgiu.

De acum, acest tip de investigații medicale vor fi realizate cu echipamente de top in industria medicală și vor beneficia de ele mii de giurgiuveni.

“Lunar, în laboratorul de Imagistică și Radiologie se efectuează, în medie, 700 de investigații eco, deservind pacienții din ambulatoriul spitalului, Unitatea de Primiri Urgențe și unele secții cu paturi, iar în cadrul cabinetului Ecografie Generală se efectuează, lunar, în medie, peste 150 de ecografii, cu precădere pentru secțiile Obstetrică-Ginecologie și Pediatrie.

Unitatea are nouă cadre medicale superioare, cu competență in Ecografie Generală.
Țin in mod deosebit să mulțumesc Consiliului Județean Giurgiu și președintelui Marian Mina pentru sprijinul financiar acordat atât acestei achiziții, cât și celorlalte proiecte de modernizare a SJUG”, a subliniat Mihaela Rață, managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu-notează reprezentanții Consiliului Județean, pe pagina oficială a instituției.

Alți bani pentru un spital modern la Giurgiu…

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre adoptate, astăzi, în şedinţă ordinară, de către consilierii judeţeni giurgiuveni este acela privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare şi modernizare curte interioară Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”.

Printre investiţiile ce vor fi realizate se numără refacerea părţilor carosabile, construirea unui pasaj pietonal pentru transportul pacienţilor care nu se pot deplasa singuri, demolarea construcţiilor degradate, reabilitarea unor construcţii anexe ce vor fi transformate în spaţii de depozitare, amenajarea a 61 de noi locuri de parcare, dar şi amenajarea spaţiilor verzi, cât şi a aleilor pietonale.

Vă reamintesc faptul că pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu avem mai multe proiecte, în diverse stadii. În primul rând, este proiectul pentru „Spitalul Nou”, finanţat de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, dar şi proiectul european pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe.

De asemenea, Consiliul Judeţean Giurgiu va continua să aloce sume importante pentru lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizare a clădirilor, dar şi pentru cumpărarea unor echipamente medicale necesare mai multor secţii ale SJU Giurgiu – notează reprezentanții Consiliului Județean, pe pagina oficială a instituției.

(va urma)

Comentarii