”Cafeneaua integrității” și ”Gala integrității” la Giurgiu

Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul București, nr.10, cod poștal 080045, Giurgiu, județul Giurgiu, telefon 0372.46.26.11, fax: 0372.46.26.51, anunță publicul interesat că în cadrul Subactivității 4.3 – Elaborarea și prezentarea publică a hărții pilot a integrității prin compararea celor 10 unități administrativ teritoriale din proiect pe baza unui indice compozit stabilit conform îndeplinirii indicatorilor din S.N.A, a fost elaborată metodologia de calcul a indicelui privind prevenirea corupției în relație cu Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020).

 

Totodată, vă comunică faptul că în vederea obținerii unei valori adăugate a acestei etape, din perspectiva certificării veridicității instrumentului și aplicabilității/transferabilității acestuia la nivelul altor unități administrativ teritoriale, ulterior transmiterii spre consultare a variantei draft a metodologiei, va fi organizată și o sesiune de lucru la Giurgiu, sesiune de lucru definită generic „Cafeneaua integrității”.

  La finalul acestei subactivități, va fi organizat evenimentul “Gala integrității”.

 

“Gala integrității” reprezintă cadrul oficial public și deschis publicului, organizat ex-ante conferinței de presă la finalul proiectului, al cărui obiectiv va fi obținerea unei valori adăugate și transparențe în ceea ce presupune legitimarea la nivelul societății civile a instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului și transferabilității rezultatelor acestuia. “Gala integrității” vine în completarea Cafenelei integrității și comunicatului de presă final și își propune să utilizeze instrumente precum dezbatere publică pe marginea hărții pilot, abordări privind recomandările de transferabilitate a hărții, modalități de consolidare a mediului de integritate la nivelul județului, oportunitatea/modalități de amendare a CDȘ opțional prin introducerea materiei, educația pentru integritate. Va fi organizată și o expoziție cu desenele realizate de elevii instituțiilor de învățământ participante în cadrul subactivității 3.4.  – Campania de informare – ”Săptămâna integrității”.

 

Evenimentele vor fi organizate după cum urmează:

§  Cafeneaua integrității” – 27.02.2020, începând cu ora 1100, la Teatrul Tudor Vianu – Giurgiu, Sala Atelier.

§  “Gala integrității” – 27.02.2020, începând cu ora 1400, la Teatrul Tudor Vianu- Giurgiu,

 

La eveniment vor participa reprezentanții următoarelor instituții: Agenția Națională de Integritate, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, MDLPA, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) București, Asociația VeDem Just, Inspectoratul Școlar General Adjunct  I.S.J  Giurgiu, Școala Finlandeză Sibiu, Centrul Syene pentru Educație, București.

 

Comentarii