Aprobarea bugetului – cel mai important subiect al ședinței CJ din 14 februarie

Proiectul de hotărîre privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții,  pe anul 2020 a fost, fără îndoială, cel mai important subiect al ședinței CJ din 14 februarie.

Iată cum arată hotărârea consilierilor:

”Art.1.—Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli a1 Județului  Giurgiu  pe  anul  2020,  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2.—Anexele nr.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, la – 1 c și 7.1.1 – 7.1.49 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.3.—Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli  al  instituțiilor  publice  finanțate  integral  sau  parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.4.—Anexele nr.2.a – 2.i si 7.2.1 – 7.2.12 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.5.—Anexa I privind bugetul general centralizat al Județului Giurgiu pe anul 2020 face parte integrantă din hotărâre.

Art.6.—Se aprobă utilizarea sumei 5.000 mii lei pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare.

Art.7.—Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 1 7.832 mi i lei ca sursă de finanțare a cheltuieli lor secțiunii de dezvoltare.

Art.8.—Se aprobă Programul cu lucrările de întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2020, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.9.—Se aprobă Programul de investiții publice pe anul 2020, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.10.—Anexele nr. 4.1 și 4.2.1 – 4.2.18 fac parte integrantă din hotărâre.

Art.11.—Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care  va  fi  comunicată Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu.”

Sumele exacte cuprinse în anexele la care se face referire pot fi consultate aici:http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/Stiri.nsf/All/66E8D9802E594090C22585070039A60B/$FILE/Punctul%20nr.%203%20.pdf

 

Comentarii