Anunț public Primăria comunei Florești-Stoenești

ANUNT,

Vă înștiințăm că, la data de 03.07.2019, se publica documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului ,,Lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor in vederea inscrierii acestora in sistemul integrat de cadastru si carte funciara în cadrul PNCCF, în comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, pentru sectoarele 40 si 87, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. J) si K), coroborat cu art. 14, alin. (1) din Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afisarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioada de 60 de zile in comuna Floresti-Stoenesti, la sediul Primariei.
Primăria Comunei Florești-Stoenești

Comentarii