Anunț Primăria Florești-Stoenești

ANUNT,

Va înstiintam ca, la data de 11.04.2019, se publica documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului ,,Lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in vederea inscrierii acestora in sistemul integrat de cadastru si carte funciara in cadrul PNCCF, in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, pentru sectorul 52, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. J) si K), coroborat cu art. 14, alin. (1) din Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afisarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioada de 60 de zile in comuna Floresti-Stoenesti, la sediul Primariei.

Comentarii