Anunț Primăria comunei Florești-Stoenești

Vă înștiințăm că, la data de 20.12.2018, se publica documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului ,,Lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in vederea inscrierii acestora in sistemul integrat de cadastru si carte funciara in cadrul PNCCF, in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, pentru sectoarele 12, 15 si 16, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. J) si K), coroborat cu art. 14, alin. (1) din Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afisarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioada de 60 de zile in comuna Floresti-Stoenesti, la sediul Primariei.

Comentarii