Anunț GAL Giurgiu: Formare profesională în domeniul agricol

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

M 1/1C „Formare profesională  în domeniul agricol”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019
M1/1C: 28.02.2019 – 01.04.2019

  1. Data lansării apelului de selecție : 28.02.2019

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” anunță lansarea în data de 28.02.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru Măsura 1/1C: „Formare profesională  în domeniul agricol”

Beneficiari eligibili:

  • Beneficiari direcți : entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează în domeniul formării profesionale a adulților.
  • Beneficiari indirecți : persoane din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlnișteicare desfășoară activități în domeniul agricol. Teritoriul GAL Inima Giurgiului–Țara Neajlovului și a Câlniștei acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune și orașe): comuna Bulbucata, comuna Găiseni, comuna Ghimpați, comuna Iepurești, comuna Letca Nouă, comuna Mârșa, comuna Roata de Jos, comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu și comuna Mereni, orașul Videle din județul Teleorman.
  1. Fondurile disponibile pentru Măsura 1/1C: 10.000,00 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 1/1C: 10.000,00 Euro.

  1. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 10.000,00 de euro.

Suma totală alocată măsurii M 1/1C conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 10.000,00 Euro.

  1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiecte: data limită de primire a proiectelor este 01.04.2019, proiectele se depun lasediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 12:00.
  2. Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsurisunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M1/1C și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:
  3. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, Telefon: 0742371889, E-mail: [email protected]
  4. Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M1/1C lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI

Comentarii