Anunț de angajare – consilier la cadastru și urbanism

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, vă comunicăm că vom organiza concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare următoarelor funcții publice de execuție:

Consilier, grad profesional Asistent din cadrul compartimentului Cadastru și Urbanism;

De asemenea va rugam sa desemnați reprezentanții pentru comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor.

Data propusă pentru susținerea probei scrise: 26.03.2018 ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Florești-Stoenești.

Condiții generale:

Prevederile art. 54 din Legea nr. 188/1991ș

Concursul constă în:

1) selecția dosarelor de înscriere- 5 zile lucrătoare începând de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru concurs.

2) probă scrisă- în data de 26.03.2018 ora 1000

3) interviu – în data de 26.03.2018 ora 1200

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în vederea verificării cunoștințelor cu privire la cele mai relevante aspecte legislative în domeniile specificate în bibliografie în data de 26.03.2018.

Condiții specifice:

Consilier, grad profesional Asistent:

Studii:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta echivalenta.

Vechime în specialitatea studiilor:

– 1 an

Numele membrilor propuși pentru a face parte din comisia de concurs:

  1. Ene Marian Inspector Superior în cadrul Primăriei comunei Florești-Stoenești – președinte;

  2. Matache Andrei Inspector Asistent în cadrul Primăriei comunei Florești-Stoenești – membru;

  3. Reprezentant A.N.F.P. – membru.

și din comisia de soluționare a contestațiilor :

  1. Matache Alexandru Inspector Principal în cadrul Primăriei Comunei Florești-Stoenești – președinte;

  2. Mihai Florin Cătălin – Consilier Asistent în cadrul Primăriei comunei Florești-Stoenești – membru;

  3. Reprezentant A.N.F.P. – membru.

Secretariatul comisiilor va fi realizat de doamna Panait Ionela Roxana, Consilier Principal în cadrul Primăriei comunei Florești-Stoenești.

Comentarii