Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Administrator de rețea de calculatoare

Primăria comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu organizează concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale:

ADMINISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE-(252301)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Cerințe studii și vechime:
– studii superioare cu licență;
– atestat profesional în domeniu;
– vechime minimă 1 an în domeniu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
25 Martie 2019, ora 13.00: data limită depunere dosare;
16 Aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
17 Aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu sau la telefon 0246.256.005, persoana de contact Panait Ionela Roxana.

Comentarii