Acțiune de promovare GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei

În data de 15.03.2019 a avut loc la sediul Gal Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei o acțiune de promovare – informare cu privire la activitatea defășurată. La eveniment au participat 15 persoane din comunitățile din cadrul GAL, personalul GAL și reprezentanți OJFIR Giurgiu.

Grupul de Acțiune Locala Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei și-a reluat activitatea în anul 2016 prin semnarea Contractului de finanțare nr. C19401146011631910359/2016.


GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei are în componență orașul Videle (județul Teleorman) și comunele Mereni (județul Teleorman) , Bulbucata, Găiseni, Ghimpați, Iepurești, Letca Noua, Mîrșa, Roata de Jos și Vânătorii Mici (județul Giurgiu).

În anul 2018, pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală au fost întreprinse următoarele : au fost elaborate Ghiduri ale solicitantului pentru 6 din cele 7 măsuri incluse în SDL; a fost elaborată, actualizată și completată Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL.

În cadrul apelurilor de selecție deschise au fost primite proiecte în valoare totală de 2.303.157 euro, astfel :

  • Măsura 2.1 – 15.000 euro
  • Măsura 2.2 – 160.000 euro
  • Măsura 3.1. – 813.344 euro
  • Măsura 3.3. – 53.995,27 euro
  • Măsura 3.4 – 1.260.818 euro

În anul 2018 au fost realizate evenimente de promovare în localitățile din teritoriul GAL, în parteneriat cu autoritățile locale.

A fost realizată evaluarea implementării SDL, raportul de evaluare fiind aprobat de Consiliul director și transmis către MADR.

Comentarii